VERTIKAL

Kuukausi: tammikuu 2022

Asiantuntijan blogi kesäkuu: Kohti kouluhyvinvointia

Vertikal Asiantuntijan blogi kesäkuu: Kohti kouluhyvinvointia Nykypäivän uutisotsikot kertovat karua kieltä lasten ja nuorten hyvinvoinnista, vaikka koululaisterveyskyselyn (2019) mukaan lapset ja nuoret ovat pääosin tyytyväisiä elämäänsä ja pitävät koulunkäynnistä. Toisaalta vuonna 2012 tehtiin selvitys syistä suomalaisten lasten huonoon kouluviihtyvyyteen ja tuloksissa todetaan, että huolimatta suomalaisten lasten erinomaisista koulusaavutuksista, lapset kokevat viihtyvänsä huonosti koulussa Hyvinvointi ja …

Asiantuntijan blogi kesäkuu: Kohti kouluhyvinvointia Lue lisää »

Asiantuntijan blogi toukokuu: Sääntökirjojen suursiivous

Vertikal Asiantuntijan blogi toukokuu: Sääntökirjojen suursiivous – uusi sääntökirjamalli varhaiskasvatuksen palveluseteliin Koronakeväänä 2020 monissa kunnissa tutkittiin yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirjoja tavallista tarkemmin. Poikkeustilan vuoksi valtaosa lapsista jäi kotihoitoon usean kuukauden ajaksi, ja piti ratkaista palveluntuottajille maksettavien korvausten kohtalo. Kun sääntökirjoista ei löytynyt vastausta, heräsi Vertikalissa ajatus päivittää asiakirja. Pääsin mukaan Vertikalin työryhmään ja sain päivittää …

Asiantuntijan blogi toukokuu: Sääntökirjojen suursiivous Lue lisää »

Asiantuntijan blogi huhtikuu: Laatu lapsen kokemana

Vertikal Asiantuntijan blogi huhtikuu: Laatu lapsen kokemana Millaisessa päiväkodissa on kivaa? Laatu lasten kokemana Huhtikuun blogimme teema on pedagoginen. Blogi tarkastelee lapsille suunnattujen kyselyjen tärkeyttä varhaiskasvatuksen laadun arvioinnissa, ja oikeastaan myös niiden vähyyttä Suomessa! Varhaiskasvatuksen laatua on tutkittu Suomessa paljon, mutta suurimmaksi osaksi tutkimuksissa tietoa on kerätty joko lasten vanhemmilta tai varhaiskasvatuksen henkilöstöltä. Sen sijaan …

Asiantuntijan blogi huhtikuu: Laatu lapsen kokemana Lue lisää »

Asiantuntijan blogi maaliskuu: Koulutuksesta käytännön työkaluja kustannuslaskentaan

Vertikal Asiantuntijan blogi maaliskuu: Koulutuksesta käytännön työkaluja kustannuslaskentaan Vertikal järjesti syksyllä 2020 varhaiskasvatuksen talouskoulutuksen, jonka tavoitteena oli mm. parantaa osallistujien osaamista varhaiskasvatuksen talouden suunnittelun, seurannan ja laskennan osalta. Sisältö oli laaja lähtien varhaiskasvatuksen talouden rakenteesta ja erityispiirteistä aina tilianalyysin tekemiseen, sekä kustannus- ja tuottavuuslaskentaan. Koulutuksessa opeteltiin myös Excelin käyttämistä sekä Power BI:n käyttöä tietojen visualisoinnissa. …

Asiantuntijan blogi maaliskuu: Koulutuksesta käytännön työkaluja kustannuslaskentaan Lue lisää »

Asiantuntijan blogi helmikuu: Visuaaliset tietokannat johtamisen apuna

Vertikal Asiantuntijan blogi helmikuu: Visuaaliset tietokannat johtamisen apuna Toimin ennen yrittäjäksi ryhtymistä 12 vuotta kunnanjohtajana kahdessa eri kunnassa. Tänä aikana käytin lukemattomia tunteja tiedon hakuun, jotta päätöksiä voitaisiin tehdä numerofaktoihin pohjautuen. Jos halusi esimerkiksi selvittää, oliko oman kunnan palvelutuotanto tietyssä toiminnossa kustannustehokasta verrokkikuntiin nähden vai ei, edellytti se itse tehtävää tiedon keruuta ja sen yhdistelemistä. …

Asiantuntijan blogi helmikuu: Visuaaliset tietokannat johtamisen apuna Lue lisää »

Referenssi: Kotkan kaupungin palvelutuotanto

referenssit Kotkan kaupungin palvelutuotanto Kotkan kaupungin palvelutuotannossa olemme käyttäneet SPB-mallia pysyvämmin ja projektiluonteisemmin. Erityisen hyviä tuloksia olemme saavuttaneet varhaiskasvatuksessa, missä mitatusti täyttöastetta on parannettu merkittävästi ja osin alenevasta lapsimäärästä huolimatta tuottavuus on parantunut tai pysynyt samana. Johtajat ovat oppineet arvioimaan ja mitoittamaan resurssit tilanteen mukaan, mikä ei suinkaan aina ole helppoa julkisille palveluille, jotka painottuvat …

Referenssi: Kotkan kaupungin palvelutuotanto Lue lisää »

Referenssi: Savonlinnan varhaiskasvatus

referenssit Savonlinnan varhaiskasvatus Savonlinnan varhaiskasvatuksen tilanne on ollut haasteellinen. Muuttuva varhaiskasvatus, väestökehitys sekä yksityisen ja julkisen palvelun rinnakkaisuus ovat asettaneet organisaation tilanteeseen, jossa toimintatapoja on ollut pakko muuttaa. Vertikalin SPB-mallin avulla olemme pystyneet luomaan tilanteen, jossa johto kaikilla tasoilla voi tarkasti seurata sekä suoritetavoitteiden toteutumista että taloutta. Samalla olemme teettäneet hyvin tarkkaa kustannus- ja tuottavuuslaskentaa, …

Referenssi: Savonlinnan varhaiskasvatus Lue lisää »

Referenssi: Heinolan sosiaali- ja terveyspalvelut

referenssit Heinolan sosiaali- ja terveyspalvelut Heinolan sosiaali- ja terveyspalvelut on tuotteistanut ja hinnoitellut palvelunsa Vertikalin kanssa ja hyödyntänyt tässä SPB-mallia. Esimiehet tekevät omat henkilöstösuunnitelmansa ja seuraavat toiminnan ja talouden tunnuslukuja säännöllisesti. Erityisen hyvää on se, että saamme samaan paikkaan ja samaan laskentaan suoritetiedot eli tuotokset ja taloustiedot eli panokset. Näiden pohjalta olemme myös rakentaneet hinnaston …

Referenssi: Heinolan sosiaali- ja terveyspalvelut Lue lisää »

Referenssi: Jyväskylän sivistyspalvelut

referenssit Jyväskylän sivistyspalvelut Jyväskylän sivistyspalvelut on käyttänyt Vertikalin palveluita usean vuoden ajan. Koko toimiala tekee taloussuunnittelua SPB-mallin selainpohjaisella työkalulla. Olemme onnistuneet parantamaan suunnittelun tarkkuutta merkittävästi. Salaisuus on siinä, että kunkin yksikön johtaja tekee oman yksikkönsä henkilöstösuunnitelman, eli niitä ei enää tehdä keskitetysti.Varhaiskasvatus on käyttänyt suoriteperusteista ohjausmallia pisimpään. Palveluissa esimiesten talousosaaminen on parantunut, tuottavuus on parantunut …

Referenssi: Jyväskylän sivistyspalvelut Lue lisää »