VERTIKAL

Vertikal

Asiantuntijan blogi maaliskuu: Koulutuksesta käytännön työkaluja kustannuslaskentaan

Vertikal järjesti syksyllä 2020 varhaiskasvatuksen talouskoulutuksen, jonka tavoitteena oli mm. parantaa osallistujien osaamista varhaiskasvatuksen talouden suunnittelun, seurannan ja laskennan osalta. Sisältö oli laaja lähtien varhaiskasvatuksen talouden rakenteesta ja erityispiirteistä aina tilianalyysin tekemiseen, sekä kustannus- ja tuottavuuslaskentaan.

Koulutuksessa opeteltiin myös Excelin käyttämistä sekä Power BI:n käyttöä tietojen visualisoinnissa. Koulutuksen osallistujien taitotaso käsiteltävistä asioista vaihteli, mutta useamman kouluttajan ansioista opetusta pystyttiin eriyttämään tarpeen mukaan.

Alla koulutukseen osallistuneen Mika Tiihosen kokemus koulutuksesta

Hei, olen varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö Mika Tiihonen Kajaanista. Koulutustaustaltani olen varhaiskasvatuksen maisteri ja tradenomi. Työkokonaisuudessani vastaan esimerkiksi yksityisen varhaiskasvatuksen ohjauksesta ja valvonnasta, palvelusetelikokonaisuudesta, kunnallisen varhaiskasvatuksen taloudesta talousarvion laadinnasta alkaen aina ostolaskujen hyväksyntään asti. Olen talouden asioissa varhaiskasvatuksen linkki kaupungin taloushallintoon päin.

Osallistuin Vertikalin varhaiskasvatuksen talouskoulutukseen sen ohjelman perusteella. Kiinnostuin pintaraapaisua pidemmälle menevästä sisällöstä, liittyen nimenomaan varhaiskasvatuksen talouden erityispiirteisiin.

Koulutus oli mielestäni erittäin hyvä kokonaisuus. Asiat käytiin läpi nopeasti, mutta alusta asti riittävän seikkaperäisesti. Koulutus sopi kokonaisvaltaisen ohjelman ansiosta aloitteleville asiantuntijoille perusteiksi, kuin myös syventävää tietoa hakeville ammattilaisille.

Sain koulutuksesta käytännön työkaluja kustannuslaskentaan, sekä ymmärrystä lisäävää tietoa kustannuksiin vaikuttavista tekijöistä. Vankka talouden ymmärrys antaa paremmat eväät tiedolla johtamiseen ja helpottaa kommunikointia päättäjien kanssa.

Suosittelen koulutusta varhaiskasvatuksen asiantuntija- tai johtotehtävissä työskenteleville.

Kokonaisuus oli toimiva, en lähtisi muuttamaan.

Mika Tiihonen

palvelupäällikkö | Kajaani

Varhaiskasvatuksen kokonaisarviointi

Vertikalin palveluihin kuuluu myös esimerkiksi varhaiskasvatuksen kokonaisarviointi, jonka tavoitteena on mm.

Tuottavuuspotentiaalin laskenta

Kustannustasojen vertailu

Yleiset kehittämistarpeet

Tuotteistaminen

Suoritehintojen laskenta

Palvelurakenteen arviointi

LUE LISÄÄ VARHAISKASVATUKSEN KOKONAISARVIOINNISTA