VERTIKAL

Vertikal

Tiedolla johtamisen asiantuntijat

Simo Pokki

044 088 5599
 • Toimitusjohtaja
 • Johtava asiantuntija
 • Yrittäjänä 1995-
 • Ollut tekemässä yli tuhatta erilaista selvitystä lähes kaikille kuntapalveluilla ja yli 250 kunnalle
 • Ollut kehittämässä Vertikalin SPB-mallia
 • sivuharrastuksena koulutusvienti www.visitedufinn.com

Kimmo Tenhunen

0400 402 385

 • ICT-suunnittelija
 • ICT-Kouluttaja
 • Päiväkodinjohtaja, lastentarhanopettaja
 • Edufin Oy, ATK-päällikkö
 • Printel Oy, PDF- pohjaisen lomakejärjestelmän kehittäjä ja ylläpitäjä
 • Altostratus Oy, Juulia asiakastietojärjestelmien asiantuntija  
 • Vertikal Oy, järjestelmäasiantuntija ja kouluttaja
 • SPB-työkalun asiantuntija: määrittelyt, kehittäminen, pääkäyttäjäkoulutukset, varhaiskasvatuksen asiantuntija
 • Microsoft Office-  ja VBA Excel asiantuntija ja kouluttaja
 • HTML ja php-pohjaiset internetjulkaisujärjestelmät
 • Vertikalin vahvuutena on tehokkuus, nopeus, muuntautumiskyky ja uusimman teknologian hyödyntäminen.

Vesa Ekroos

 • KTM
 • yrittäjä
 • Kouluttajana vuosina 1986- yli 400 koulutuspäivä-, seminaari-, kurssi- ja alustustilaisuudessa julkisen ja yksityisen terveydenhuollon päättäjille ja johdolle.
 • Kirjoittajana vuosina 1986 yli 300 artikkelissa,  asiantuntijakirjoituksessa ja kolumnissa terveydenhuoltoalan erikoisjulkaisuissa ja yleisissä julkaisuissa.
 • Toimitusjohtaja, Mehiläinen 1986-1995
 • Mehiläinen Oyj:n hallituksen puheenjohtaja 1995-2003
 • Kaunialan Sairaala Oy:n hallituksen jäsen ja puheenjohtaja 2006-

Juho Innanen

050 521 5653

 • Varatoimitusjohtaja
 • Johtava analyytikko
 • DI
 • Työskennellyt aiemmin teollisuuden tutkimus- ja tuotekehitystehtävissä. Opettanut matematiikkaa yliopistossa opintojensa ohessa.
 • Kuntapalveluissa erikoistumista perusopetuksen resurssilaskentaan. Muita osaamisen alueita: Projektinhallinta, Big Data, talousanalyysit, ETL-prosessit, Excel-VBA-makrot, Power Query ja Power BI.
 • Kuntapalvelut ovat tärkeitä, koska ne luovat pohjan sivistykselle.
 • Vertikal Oy:n verkosto pystyy tarjoamaan monipuolista apua ja näkemystä.
JP kuva

Janne Pulkkinen

 • KTM (taloustiede ja laskentatoimi)
 • Vertikal Oy:n organisaatiossa toiminut lähinnä varhaiskasvatukseen liittyvässä laskennassa, mutta mukana myös muissa kunnan palveluiden analysoinneissa ja selvityksissä.
 • Kuntapalvelut ovat tärkeitä, koska niillä saadaan kuntalaiset palvelujen piiriin kaikista yhteiskuntaluokista.
 • Vertikal Oy:n verkosto pystyy tarjoamaan yksityiskohtaisia analyysejä kuntasektorin laajasta palveluverkostosta.

 

 

Pirjo Tuosa

Koulutus:

 • Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti
 • Sosiaalityön pätevyys
 • Työnohjaajakoulutus
 • muuta ammatillista täydennyskoulutusta mm. johtamisen PD

Työkokemusta hankin Jyväskylässä vuodesta 1983 lähtien sosiaalipalveluiden esimies- ja johtamistehtävissä mm. kriisikeskuksen johtajana 5 vuotta, lasten ja nuorten huollon sekä keskitettyjen palvelujen johtajana 4 vuotta, päivähoidon johtajana 7 vuotta sekä kaupunkikonsernin asiantuntijatehtävissä 6 vuotta mm. strategia- ja kehittämispäällikkönä.

Asiantuntijuutta on kertynyt palvelurakenteiden, -prosessien ja -verkkojen sekä johtamisjärjestelmien suunnittelusta, kehittämisestä ja muutosten johtamisesta.

Esko Sainio

Koulutustaustaa:
perusopetuksen rehtori, matematiikan, fysiikan ja kemian lehtori, tietotekniikan kursseja ja työnohjaajan/konsultin koulutus

Työtaustaa:

 • Turun Iltaoppikoulun (yksityinen koulu) apulaisrehtori 1978-79
 • Yläasteen/yhtenäiskoulun rehtori Vantaalla 1980-2009
 • Erilaisia konsultin ja koordinaattorin tehtäviä 2010- monissa eri kunnissa
 • Keskeinen osaaminen: Opetuksen resursoinnin kustannusvaikutusten arviointi, laatu perusopetuksessa, opettajien vuosityöaikakokeilu

Vertikal verkosto pystyy tarjoamaan opetustoimen käyttöön joustavasti, nopeasti ja luotettavasti erilaisia resursointivertailuja ja -suunnitelmia sekä talouskoulutusta.

Esa Jaakkola

 • KM (luokanopettaja)
 • FM (musiikinopettaja)
 • rehtori 2001 –
 • mukana SPB-mallin kehittämisessä vuodesta 2015
 • vahvuusalueita koulun talous-, opetussuunnitelma- ja arviointityö, Primus

Johnny Kotro

Rehtori ja kouluttaja, mukana Jyväskylän SPB-vastuuryhmässä.

Koulutus- ja työtaustaa:

KM (luokanopettaja), erikoistunut matematiikkaan ja oppilaanohjaukseen, joista viimeisimmästä työkokemus ennen rehtorin tehtävää.

Muu osaaminen/kokemus:

 • Jaettu johtajuus, osallistava johtaminen ja valmentaminen.
 • Urheilupuolella SM- ja MM-mitaleja salibandyssa niin pelaajana kuin valmentajana.
 • Perusopetuksen talouden suunnittelun asiantuntija/konsultti.
 • Ikuinen opiskelija ja tiimipelaaja, tarvittaessa kapteeni.

Piia Roos

050 5242 176 

 • VO / KT
 • varhaiskasvatuksen asiantuntija ja kouluttaja www.piiaroos.fi
 • yli 25 vuoden monipuolinen työkokemus erilaisista varhaiskasvatuksen työtehtävistä
 • väitöstutkimus Lasten kerrontaa päiväkotiarjesta (2015), tietokirja Mitä kuuluu? Lapsen kertomukset ja osallisuus päiväkotiarjessa (Roos 2016), lastenkirja Lapsi, sinä olet tähti! (Roos & Viitanen 2017)
 • vahva varhaiskasvatuksen arjen tuntemus yhdistettynä tutkimustietoon sekä rohkeuteen kyseenalaistaa vallitsevia toimintatapoja
 • suomalaisen varhaiskasvatuksen asiantuntijana kansainvälisessä VisitEDUfinn-verkostossa www.visitedufinn.com

Sarianne Pirinen

044 555 8588

 • KM, erityisopettaja, työnohjaaja
 • 15-vuotta erityisopettajana eri luokka-asteilla: ala-aste, yläaste ja lukio
 • hyvinvointiyrittäjä vuodesta 2013
 • myynnin asiantuntija
 • Vertikal Oy:lla on hienoja ratkaisuja tiedolla johtamiseen, talouden suunnitteluun ja läpinäkyvyyteen, jotka auttavat kuntien toimintaa entistä taloudellisempaan ja tuottavaan suuntaan

Juri Nieminen

044 978 4124

 • Johtava asiantuntija / yrittäjä
 • TAVI-tietokantojen myynti / esittely ja asiantuntijatehtävät
 • HTM, eMBA
 • Aiempia ammattinimikkeitä, joilla työskennellyt: kesätyöt, kunnallisharjoittelija, kunnansihteeri, hallintojohtaja, kaupunginsihteeri, kunnanjohtaja, yrittäjä.
 • Lisäksi toiminut: kunnanhallituksen puheenjohtaja, yhtiöiden hallituksen puheenjohtajuudet, yhdistysten puheenjohtajuudet.
 • Osaamisalueita: ”kaikki” kuntien keskushallintoon liittyvä. Erityisesti kuntatalous, kuntalaki ja terveyden edistäminen.
 • Harrastukset: historia, elokuvat, yleisurheiluvalmennus, strategiapelit
profil_small

Heidi Wartiainen

040 5179 288

 • Kasvatustieteen maisteri
 • Varhaiskasvatuksen asiantuntija
 • Ohjaajakouluttaja
 • Kehittämispäällikkö
 • Koulutus tiimin-tiimivastaava
 • Lähes 10-vuoden työkokemus valmistavasta esi- ja alkuopetuksesta
 • Vahvuusalue: pedagogiikka, kouluttaminen, virtuaalifasilitointi
 • Aktiivinen itsensä kehittäjä, joka tahtoo innostua ja innostaa

Mika Tikka

 •  Tietojenkäsittelyn tradenomi
 •  Kokemusta sosiaali- ja terveysalan laskentatoimesta, raportoinnista ja suunnittelusta 15 vuotta
 • Teknologiaosaaminen: Microsoft Excel + VBA, Microsoft Power BI + Power Query, IBM Cognos
 • Intohimona uuden oppiminen ja aiemman kehittäminen

Riitta Pylvänen

Koulutukseni

 • Sosionomi (YAMK),
 • Sote -palveluiden johtamisen ja kehittämisen sekä viranomaisvalvonnan ja ohjauksen erikoistumisopinnot
 • Muut lisäkoulutukset:  mm. pienyrittäjätutkinto

Työkokemusta minulle on kertynyt 40 vuotta:

 • olen työskennellyt Jyväskylän kaupungilla varhaiskasvatuksen erilaisissa esimiestehtävissä 28 vuotta
 • Jyväskylän seudun kehittämisyhtiössä (JYKES), palvelusetelin kehittämishankkeen projektipäällikkönä
 • koordinoin Jyväskylän vanhus- ja vammaispalveluiden hankintoja ja valvontaa kaksi vuotta
 • Keski-Suomen SOTE2020 hankkeen hankesuunnittelija, tehtävänäni alueen palveluverkkoselvityksen tekeminen
 • Jyväskylän valinnanvapauskokeilu -hankkeen projektipäällikkö
 • perustin Jyväskylän kaupungin sote -palveluiden valvontayksikön ja toimin sen esimiehenä.

Asiantuntemusta minulle on kertynyt erityisesti palvelusetelitoiminnasta, hankintaprosessien koordinoinnista ja sote -palveluiden valvonnasta.

Jorma Peussa

 • Yhteiskuntatieteiden maisteri
 • Pitkä työkokemus Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:ssa ja sen edeltäjissä
 • Osaaminen:
  • Julkisten palveluiden tuottaminen
  • Kuntatalous
  • Kustannuslaskenta ja tilastot
  • Julkiset hankinnat
  • Liikelaitostaminen, yhtiöittäminen, ostopalveluiden käyttö ja kilpailuttaminen
  • Työmarkkinajärjestelmä ja työehtosopimuspolitiikka
  • Palkitseminen ja palkkausjärjestelmät
  • Työn vaativuuden arviointi
  • Työelämän kehittäminen
  • Paikallinen sopiminen

Jouni Lahti

040 578 9893

  • Projektipäällikkö
  • Päiväkodin johtaja
  • Perhepäivähoidon ohjaaja
  • 20v kokemus varhaiskasvatuksen erilaisista työtehtävistä ja johtamisesta.
  • Johtamisen erikoisammattitutkinto
  • Edufin Oy projektipäällikkö 2000 – 2005
  • Kiinalaisen päiväkodin johtaja Pekingissä 2018-2020:
   – Varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen
   – Päiväkodin suunnittelu ja oppimisympäristöjen toteutus
   – Suomalaisen varhaiskasvatuksen tunnetuksi tekeminen
   – Kiinalaisen henkilöstön koulutus:

Vahvuutena:

  • Päiväkotitoiminnan kehittäminen, niin että varhaiskasvatussuunnitelmasta tulee osa toimivaa arkea ei irrallista osaa.
  • Varhaiskasvatuksen digitalisaatio
  • Ymmärrys varhaiskasvatuksen arjen toiminnasta ja haasteista.
outi

Outi Kattelus

040 569 8311

  • Varhaiskasvatuksen asiantuntija
  • Kasvatustieteen maisteri
  • Varhaiskasvatuksen opettaja 
  • Tiimijohtamisen tradenomi
  • LCF Life Coach
  • Hankekoordinaattori  

Vahvuutena:

  • Asiaan uppoutuminen suurissa kokonaisuuksissa ja kokonaisuuksien hallinta eri näkökulmista.  
laurar

Laura Ruuth

044 088 8840

 • Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
 • Neuropsykiatrinen valmentaja
 • Varhaiskasvatuksen asiantuntija ja kouluttaja 
 • 10 vuoden työkokemus varhaiskasvatuksen opettajan ja erityisopettajan työstä eri ikäryhmien kanssa

Vahvuutena:

 • Lapsen kohtaaminen ja vahvuuksien huomaaminen 
 • Yhteistyö kasvattajien, huoltajien ja muiden yhteistyötahojen kanssa 
 • Toimintakulttuurin kehittäminen ja ratkaisujen löytäminen
 • Konsultointi ja kouluttaminen