VERTIKAL

Vertikal

Tiedolla johtamisen asiantuntijat

Simo Pokki

 • Toimitusjohtaja
 • Johtava asiantuntija
 • Yrittäjänä 1995-
 • Ollut tekemässä yli tuhatta erilaista selvitystä lähes kaikille kuntapalveluilla ja yli 250 kunnalle
 • Ollut kehittämässä Vertikalin SPB-mallia
 • sivuharrastuksena koulutusvienti www.visitedufinn.com

Kimmo Tenhunen

 • ICT-suunnittelija
 • ICT-Kouluttaja
 • Päiväkodinjohtaja, lastentarhanopettaja
 • Edufin Oy, ATK-päällikkö
 • Printel Oy, PDF- pohjaisen lomakejärjestelmän kehittäjä ja ylläpitäjä
 • Altostratus Oy, Juulia asiakastietojärjestelmien asiantuntija  
 • Vertikal Oy, järjestelmäasiantuntija ja kouluttaja
 • SPB-työkalun asiantuntija: määrittelyt, kehittäminen, pääkäyttäjäkoulutukset, varhaiskasvatuksen asiantuntija
 • Microsoft Office-  ja VBA Excel asiantuntija ja kouluttaja
 • HTML ja php-pohjaiset internetjulkaisujärjestelmät
 • Kuntapalvelut ovat tärkeitä, koska ne vaikuttavat joka päivä kaikkien meidän elämään.
 • Vertikal Oy:n laajan asiantuntijaverkoston avulla pystymme tarjoamaan hyvin moniulotteisen paketin kuntapalveluihin. Uusien innovaatioiden ja uusimman teknologian avulla pystymme pureutumaan syvällisesti ja tehokkaasti kuntatalouden ongelmiin. Vahvuutenamme on tehokkuus, nopeus, muuntautumiskyky ja uusimman teknologian hyödyntäminen.

Vesa Ekroos

 • KTM
 • yrittäjä
 • Kouluttajana vuosina 1986- yli 400 koulutuspäivä-, seminaari-, kurssi- ja alustustilaisuudessa julkisen ja yksityisen terveydenhuollon päättäjille ja johdolle.
 • Kirjoittajana vuosina 1986 yli 300 artikkelissa,  asiantuntijakirjoituksessa ja kolumnissa terveydenhuoltoalan erikoisjulkaisuissa ja yleisissä julkaisuissa.
 • Toimitusjohtaja, Mehiläinen 1986-1995
 • Mehiläinen Oyj:n hallituksen puheenjohtaja 1995-2003
 • Kaunialan Sairaala Oy:n hallituksen jäsen ja puheenjohtaja 2006-

Juho Innanen

 • Varatoimitusjohtaja
 • Johtava analyytikko
 • DI
 • Työskennellyt aiemmin teollisuuden tutkimus- ja tuotekehitystehtävissä. Opettanut matematiikkaa yliopistossa opintojensa ohessa.
 • Kuntapalveluissa erikoistumista perusopetuksen resurssilaskentaan. Muita osaamisen alueita: Projektinhallinta, Big Data, talousanalyysit, ETL-prosessit, Excel-VBA-makrot, Power Query ja Power BI.
 • Kuntapalvelut ovat tärkeitä, koska ne luovat pohjan sivistykselle.
 • Vertikal Oy:n verkosto pystyy tarjoamaan monipuolista apua ja näkemystä.
 •  

Janne Pulkkinen

 • KTM (taloustiede ja laskentatoimi)
 • Vertikal Oy:n organisaatiossa toiminut lähinnä varhaiskasvatukseen liittyvässä laskennassa, mutta mukana myös muissa kunnan palveluiden analysoinneissa ja selvityksissä.
 • Kuntapalvelut ovat tärkeitä, koska niillä saadaan kuntalaiset palvelujen piiriin kaikista yhteiskuntaluokista.
 • Vertikal Oy:n verkosto pystyy tarjoamaan yksityiskohtaisia analyysejä kuntasektorin laajasta palveluverkostosta.
 •  

Pirjo Tuosa

Koulutus:

 • Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti
 • Sosiaalityön pätevyys
 • Työnohjaajakoulutus
 • muuta ammatillista täydennyskoulutusta mm. johtamisen PD

Työkokemusta hankin Jyväskylässä vuodesta 1983 lähtien sosiaalipalveluiden esimies- ja johtamistehtävissä mm. kriisikeskuksen johtajana 5 vuotta, lasten ja nuorten huollon sekä keskitettyjen palvelujen johtajana 4 vuotta, päivähoidon johtajana 7 vuotta sekä kaupunkikonsernin asiantuntijatehtävissä 6 vuotta mm. strategia- ja kehittämispäällikkönä.

Asiantuntijuutta on kertynyt erityisesti palvelurakenteiden, -prosessien ja -verkkojen sekä johtamisjärjestelmien suunnittelusta, kehittämisestä ja muutosten johtamisesta.

Esko Sainio

Koulutustaustaa:
perusopetuksen rehtori, matematiikan, fysiikan ja kemian lehtori, tietotekniikan kursseja ja työnohjaajan/konsultin koulutus

Työtaustaa:

 • Turun Iltaoppikoulun (yksityinen koulu) apulaisrehtori 1978-79
 • Yläasteen/yhtenäiskoulun rehtori Vantaalla 1980-2009
 • Erilaisia konsultin ja koordinaattorin tehtäviä 2010- monissa eri kunnissa
 • Keskeinen osaaminen: Opetuksen resursoinnin kustannusvaikutusten arviointi, laatu perusopetuksessa, opettajien vuosityöaikakokeilu
 • Kuntapalvelut ovat tärkeitä, koska niillä voidaan luoda yhteiskuntaan turvaa ja tasa-arvoisuutta.

Vertikal verkosto pystyy tarjoamaan opetustoimen käyttöön joustavasti, nopeasti ja luotettavasti erilaisia resursointivertailuja ja -suunnitelmia sekä talouskoulutusta.

Esa Jaakkola

 • KM (luokanopettaja), FM (musiikinopettaja)
 • rehtori 2001 –
 • vahvuusalueita koulun talous-, opetussuunnitelma- ja arviointityö, Primus
 • mukana SPB-mallin kehittämisessä vuodesta 2015

Johnny Kotro

Rehtori ja kouluttaja, mukana Jyväskylän SPB-vastuuryhmässä.

Koulutus- ja työtaustaa:

KM (luokanopettaja), erikoistunut matematiikkaan ja oppilaanohjaukseen, joista viimeisimmästä työkokemus ennen rehtorin tehtävää.

Muu osaaminen/kokemus:

 • Jaettu johtajuus, osallistava johtaminen ja valmentaminen.
 • Urheilupuolella SM- ja MM-mitaleja salibandyssa niin pelaajana kuin valmentajana.
 • Perusopetuksen talouden suunnittelun asiantuntija/konsultti.
 • Ikuinen opiskelija ja tiimipelaaja, tarvittaessa kapteeni.

Kielitaito: englanti

Piia Roos

 • LTO / KT
 • varhaiskasvatuksen asiantuntija ja kouluttaja www.piiaroos.fi
 • yli 25 vuoden monipuolinen työkokemus erilaisista varhaiskasvatuksen työtehtävistä
 • väitöstutkimus Lasten kerrontaa päiväkotiarjesta (2015), tietokirja Mitä kuuluu? Lapsen kertomukset ja osallisuus päiväkotiarjessa (Roos 2016), lastenkirja Lapsi, sinä olet tähti! (Roos & Viitanen 2017)
 • vahva varhaiskasvatuksen arjen tuntemus yhdistettynä tutkimustietoon sekä rohkeuteen kyseenalaistaa vallitsevia toimintatapoja
 • suomalaisen varhaiskasvatuksen asiantuntijana kansainvälisessä VisitEDUfinn-verkostossa www.visitedufinn.com

Sarianne Pirinen

 • KM, erityisopettaja, työnohjaaja
 • 15-vuotta erityisopettajana eri luokka-asteilla: ala-aste, yläaste ja lukio
 • hyvinvointiyrittäjä vuodesta 2013
 • myynnin asiantuntija
 • Vertikal Oy:lla on hienoja ratkaisuja tiedolla johtamiseen, talouden suunnitteluun ja läpinäkyvyyteen, jotka auttavat kuntien toimintaa entistä taloudellisempaan ja tuottavaan suuntaan

Juri Nieminen

 • Johtava asiantuntija / yrittäjä
 • TAVI-tietokantojen myynti / esittely ja asiantuntijatehtävät
 • HTM, eMBA
 • Aiempia ammattinimikkeitä, joilla työskennellyt: kesätyöt, kunnallisharjoittelija, kunnansihteeri, hallintojohtaja, kaupunginsihteeri, kunnanjohtaja, yrittäjä.
 • Lisäksi toiminut: kunnanhallituksen puheenjohtaja, yhtiöiden hallituksen puheenjohtajuudet, yhdistysten puheenjohtajuudet.
 • Osaamisalueita: ”kaikki” kuntien keskushallintoon liittyvä. Erityisesti kuntatalous, kuntalaki ja terveyden edistäminen.
 • Harrastukset: historia, elokuvat, yleisurheiluvalmennus, strategiapelit

Heidi Wartiainen

 • Kasvatustieteiden maisteri,
 • ohjaajakouluttaja
 • Kehittämispäällikkö
 • lähes 10-vuotta esi- ja alkuopetuksessa
 • Varhaiskasvatuksen asiantuntija
 • Vahvuusalue: pedagogiikka, kouluttaminen, virtuaalifasilitointi
 • Aktiivinen itsensä kehittäjä, joka tahtoo innostua ja innostaa

Mika Tikka

 •  Tietojenkäsittelyn tradenomi
 •  Kokemusta sosiaali- ja terveysalan laskentatoimesta, raportoinnista ja suunnittelusta 15 vuotta
 • Teknologiaosaaminen: Microsoft Excel + VBA, Microsoft Power BI + Power Query, IBM Cognos
 • Intohimona uuden oppiminen ja aiemman kehittäminen

Riitta Pylvänen

Koulutukseni

 • Sosionomi (YAMK),
 • Sote -palveluiden johtamisen ja kehittämisen sekä viranomaisvalvonnan ja ohjauksen erikoistumisopinnot
 • Muut lisäkoulutukset:  mm. pienyrittäjätutkinto

Työkokemusta minulle on kertynyt 40 vuotta:

 • olen työskennellyt Jyväskylän kaupungilla varhaiskasvatuksen erilaisissa esimiestehtävissä 28 vuotta
 • Jyväskylän seudun kehittämisyhtiössä (JYKES), palvelusetelin kehittämishankkeen projektipäällikkönä kaksi ja puoli vuotta
 • koordinoin Jyväskylän vanhus- ja vammaispalveluiden hankintoja ja valvontaa kaksi vuotta
 • olin hankesuunnittelijana kaksi ja puoli vuotta Keski-Suomen SOTE2020 hankkeessa, tehtävänäni alueen palveluverkkoselvityksen tekeminen
 • toimin projektipäällikkönä Jyväskylän valinnanvapauskokeilu -hankkeessa kolme vuotta
 • viimeisimmäksi perustin Jyväskylän kaupungin sote -palveluiden valvontayksikön ja toimin sen esimiehenä.

Asiantuntemusta minulle on kertynyt erityisesti palvelusetelitoiminnasta, hankintaprosessien koordinoinnista ja sote -palveluiden valvonnasta.

Jorma Peussa

 • Yhteiskuntatieteiden maisteri
 • Yrittäjä
 • Pitkä työkokemus Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:ssa ja sen edeltäjissä
 • Osaaminen:
  • Julkisten palveluiden tuottaminen
  • Kuntatalous
  • Kustannuslaskenta ja tilastot
  • Julkiset hankinnat
  • Liikelaitostaminen, yhtiöittäminen, ostopalveluiden käyttö ja kilpailuttaminen
  • Työmarkkinajärjestelmä ja työehtosopimuspolitiikka
  • Palkitseminen ja palkkausjärjestelmät
  • Työn vaativuuden arviointi
  • Työelämän kehittäminen
  • Paikallinen sopiminen

Jouni Lahti

Projektipäällikkö

  • Päiväkodin johtaja
  • Perhepäivähoidon ohjaaja
  • 20v kokemus varhaiskasvatuksen erilaisista työtehtävistä ja johtamisesta.
  • Johtamisen erikoisammattitutkinto
  • Edufin Oy projektipäällikkö 2010 – 2015
  • Kiinalaisen päiväkodin johtaja Pekingissä 2018-2020:
   – Varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen
   – Päiväkodin suunnittelu ja oppimisympäristöjen toteutus
   – Suomalaisen varhaiskasvatuksen tunnetuksi tekeminen
   – Kiinalaisen henkilöstön koulutus:

Vahvuuksia

  • Päiväkotitoiminnan kehittäminen, niin että varhaiskasvatussuunnitelmasta tulee osa toimivaa arkea ei irrallista osaa.
  • Varhaiskasvatuksen digitalisaatio
  • Ymmärrys varhaiskasvatuksen arjen toiminnasta ja haasteista.