VERTIKAL

referenssit

Referenssi: Kotkan kaupungin palvelutuotanto

referenssit Kotkan kaupungin palvelutuotanto Kotkan kaupungin palvelutuotannossa olemme käyttäneet SPB-mallia pysyvämmin ja projektiluonteisemmin. Erityisen hyviä tuloksia olemme saavuttaneet varhaiskasvatuksessa, missä mitatusti täyttöastetta on parannettu merkittävästi ja osin alenevasta lapsimäärästä huolimatta tuottavuus on parantunut tai pysynyt samana. Johtajat ovat oppineet arvioimaan ja mitoittamaan resurssit tilanteen mukaan, mikä ei suinkaan aina ole helppoa julkisille palveluille, jotka painottuvat …

Referenssi: Kotkan kaupungin palvelutuotanto Lue lisää »

Referenssi: Savonlinnan varhaiskasvatus

referenssit Savonlinnan varhaiskasvatus Savonlinnan varhaiskasvatuksen tilanne on ollut haasteellinen. Muuttuva varhaiskasvatus, väestökehitys sekä yksityisen ja julkisen palvelun rinnakkaisuus ovat asettaneet organisaation tilanteeseen, jossa toimintatapoja on ollut pakko muuttaa. Vertikalin SPB-mallin avulla olemme pystyneet luomaan tilanteen, jossa johto kaikilla tasoilla voi tarkasti seurata sekä suoritetavoitteiden toteutumista että taloutta. Samalla olemme teettäneet hyvin tarkkaa kustannus- ja tuottavuuslaskentaa, …

Referenssi: Savonlinnan varhaiskasvatus Lue lisää »

Referenssi: Heinolan sosiaali- ja terveyspalvelut

referenssit Heinolan sosiaali- ja terveyspalvelut Heinolan sosiaali- ja terveyspalvelut on tuotteistanut ja hinnoitellut palvelunsa Vertikalin kanssa ja hyödyntänyt tässä SPB-mallia. Esimiehet tekevät omat henkilöstösuunnitelmansa ja seuraavat toiminnan ja talouden tunnuslukuja säännöllisesti. Erityisen hyvää on se, että saamme samaan paikkaan ja samaan laskentaan suoritetiedot eli tuotokset ja taloustiedot eli panokset. Näiden pohjalta olemme myös rakentaneet hinnaston …

Referenssi: Heinolan sosiaali- ja terveyspalvelut Lue lisää »

Referenssi: Jyväskylän sivistyspalvelut

referenssit Jyväskylän sivistyspalvelut Jyväskylän sivistyspalvelut on käyttänyt Vertikalin palveluita usean vuoden ajan. Koko toimiala tekee taloussuunnittelua SPB-mallin selainpohjaisella työkalulla. Olemme onnistuneet parantamaan suunnittelun tarkkuutta merkittävästi. Salaisuus on siinä, että kunkin yksikön johtaja tekee oman yksikkönsä henkilöstösuunnitelman, eli niitä ei enää tehdä keskitetysti.Varhaiskasvatus on käyttänyt suoriteperusteista ohjausmallia pisimpään. Palveluissa esimiesten talousosaaminen on parantunut, tuottavuus on parantunut …

Referenssi: Jyväskylän sivistyspalvelut Lue lisää »