VERTIKAL

Vertikal

TILAUSKOULUTUKSET

 

Koulutuskalenterin aiheisiin sisältyy mm. tuottavuuden parantamista, tiedolla johtamista, kuntakonsernin kehittämistä ja kuntalain soveltamista sekä uuden sivistyskunnan kehittämistä. Lue koulutusesimerkeistä lisää alta.

Kaikki Vertikalin koulutukset ovat räätälöitävissä ja hinnat määrittyy tarjouspyynnön perusteella kuntakohtaisesti. Toteutamme tilauksesta koulutuksia paikan päällä tai etäyhteydellä.

 Yhteydenotot koulutuksiin liittyen: juri.nieminen@vertikal.fi
 

KESKUSHALLINTO

Koulutuksen nimi: Tiedolla johtamisen tulevaisuus 

Kohderyhmä: Kuntapäättäjät 

Tavoite:

          Pääset käsiksi oikeaan tietoon, jonka avulla todellinen tiedolla johtaminen onnistuu.


Sisältö:

          Tiedolla johtaminen on kunnissa keskimäärin heikoissa kantamissa ja päätöksiä tehdessä sivuutetaan liian usein eri vaihtoehtojen vertailut ja kannattavuuslaskelmat. Ilman todennettavia numeroita päätös pohjautuu olettamaan, että valittu toteutustapa on oikea. Tässä koulutuksessa näytetään esimerkein, miten päädytään erilaisiin ratkaisuihin käytössä olevasta datasta riippuen.

Asiantuntijat: Juri Nieminen

Kesto: 2h

 

  
Koulutuksen nimi
Sivistyspalvelujen koulutuspaketti kuntapäättäjille 
Kohderyhmä: Kuntapäättäjät 

Tavoite:

          Koulutuksen tavoitteena on antaa tukea kunnan muuttuviin haasteisiin. 

 

Sisältö:

          Kunnat ovat historiallisessa tilanteessa. Väestö ikääntyy, lasten määrä vähenee ja palvelujen rahoitukseen liittyy haasteita. Samaan aikaan sote-uudistus muuttaa historiallisesti kunnan roolia, oppivelvollisuuden pidentäminen lisää kunnan vastuita ja lainsäädäntö sekä kuntien säätely tiukkenee.

          Haasteeseen on mahdollista vastata ja siinä auttaa koulutus.

          Koulutus pitää sisällään niin varhaiskasvatuksen kuin perusopetuksen sisällöt. 

Asiantuntijat: Simo Pokki ja Esko Sainio

Kesto: 2 x 2h

 

  

Koulutuksen nimiKuinka kunta toimii? 
Kohderyhmä: Uudet kuntapäättäjät 

Tavoite:

          Koulutuksen myötä saat selkeän kuvan kunnastasi toimintaympäristönä, erityisesti päätöksentekijän näkökulmasta. 

 

Sisältö:

          Uusille kuntapäättäjille rautaisannos kunnista.

          Koulutuksessa käydään läpi mm. kuntien historia, asema, kuntalaki ja muu lainsäädäntö sekä päättäjien ja viranhaltijoiden rooli.

          Koulutus sisältää havainnollisia käytännön esimerkkejä. 

Asiantuntijat: Juri Nieminen

 

Kesto: 2h

KUNNAN JOHTAMINEN, LAIT JA TALOUS

Koulutuksen nimi: Kuntalaki 

Kohderyhmä: Valtuutetut, kunnanhallitus, viranhaltijat ja kuntayhtiöiden jäsenet

Tavoite:

          Koulutuksen myötä saat kattavan tietopaketin kuntalaista.

          Opit käsittelemään kuntalakia valmistelun ja päätöksenteon näkökulmasta. 

 

Sisältö:

          Valitusten määrä on lisääntynyt ja kuntalain osaamisen merkitys kasvaa valmistelussa ja päätöksenteossa.

          Mitkä ovat luottamushenkilön ja viranhaltijan vastuut?

          Mitä tarkoittaa omistajaohjaus ja onko se sitovaa? Milloin on jäävi ja missä menevät eri toimielinten ja viranhaltijoiden toimivallan rajat?

          Voiko luottamushenkilö joutua taloudelliseen ja rikosoikeudelliseen vastuuseen? Miten päättäjän rooli muuttuu kuntayhtiössä?

          Koulutus sisältää käytännön esimerkkejä ja ennakkotapauksia.

          Käymme läpi mm. viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden ja eri toimielinten roolit ja vastuut, kuntalaki suhteessa hallintolakiin ja hallintosääntöön. Koulutus sisältää myös ohjeita hallinto-oikeudelle annettavien vastineiden laatimiseen, hyvään hallintoon ja siihen, miten yhdistää laillisuus ja tehokkuus kunnallishallinnossa.

Asiantuntijat: Juri Nieminen

Kesto: 4h

 

  

Koulutuksen nimiKuntayhtiön johtaminen ja kuntalaki 
Kohderyhmä: Kunnan omistajaohjauksesta vastaavat viranhaltijat ja kuntapäättäjät sekä kuntayhtiöiden hallituksen jäsenet ja uudet toimitusjohtajat

Tavoite:

          Koulutuksen kautta opit käsittelemään kuntayhtiöiden johtamista koko kuntakonsernin ja kuntayhtiöiden näkökulmasta.

 

Sisältö:

          Kuntayhtiöiden ja konsernijohtamisen merkitys on lisääntynyt. Koulutus sisältää mm. omistajaohjaus, konserniohje, tiedonsaantioikeudet, tiedonkulku kuntakonsernissa, koko konsernin ja kuntakonserniin kuuluvan yhtiön talous ja taloudenohjaus, kuntayhtiön ja kunnan vastuuhenkilön vastuiden ja toiminnan erot sekä hyvä hallitustapa. 

Asiantuntijat: Juri Nieminen

Kesto: 3h

 

  

Koulutuksen nimiKuntakonserni ja sen talous 
Kohderyhmä: Kuntapäättäjät 

Tavoite:

          Koulutuksen myötä opit käsittelemään kuntakonsernin taloutta ja konsernijohtamista koko kuntakonsernin ja kuntayhtiöiden näkökulmasta. 

 

Sisältö:

          Kuntayhtiöiden ja konsernijohtamisen merkitys on lisääntynyt. 

          Koulutus sisältää kunnan ja kuntakonsernin hallinnon ja talouden rautaisannoksen. Painopiste on taloudessa ja sen johtamisessa.

          Konsernin ja kuntakonserniin kuuluvan yhtiön talous ja taloudenohjaus.

          Käytännön esimerkkejä ja laskentaa mm. takaisinmaksuaika vs. nykyarvomenetelmä.

Muut yksityiskohdat:

          Saatavilla myös yksityiskohtaisempi jatkokoulutus kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyen. 

Asiantuntijat: Juri Nieminen

Kesto: 3h

 

  

Koulutuksen nimiTuottavuuden parantaminen 
Kohderyhmä: Viranhaltijat ja kuntapäättäjät 
Tavoite:

          Kunnan talouden ja tuottavuuden parantaminen.

          Koulutuksen myötä saat uusia keinoja parantaa kuntataloutta, ilman, että se edellyttää palvelujen lakkauttamista ja palvelutason heikentämistä. 

 

Sisältö:

          Onko kuntatalous tiukoilla? Löytyykö verojen korotukselle tai palvelujen alasajolle vaihtoehtoa?

          Miten parantaa tuottavuutta ja saada rahat riittämään ilman, että kuntalaisten palveluja leikataan?

          Saat esimerkkien avulla vinkkejä kunnan talouden vahvistamiseen, erityisesti tuottavuuden parantamisen näkökulmasta. Käsittelemme kuntatalouden peruskäsitteet, tilinpäätöksen ja talousarvion.  

 Asiantuntijat: Juri Nieminen

Kesto: 3h

 

  

Koulutuksen nimiHankintalaki 
Kohderyhmä: Hankintoja ja hankintapäätöksiä valmistelevat ja päättävät viranhaltijat sekä kuntapäättäjät

Tavoite:

          Opit ymmärtämään ja tulkitsemaan hankintalakia paremmin.

          Koulutuksen jälkeen tiedät, miten paikallisia tarjoajia voi ottaa positiivisesti huomioon hankintalakia rikkomatta. 

Sisältö:

          Ihmetteletkö, miksi puolustusvoimat hankkii keitetyt ja kuoritut kananmunat Ruotsista? Onko pakko valita halvin? 

          Koulutus hankintalain tärkeimmistä kohdista sisältää käytännön esimerkkejä ja ennakkotapauksia.

          Käsittelemme läpi eri pisteytyskriteereitä hinnan lisäksi ja kynnysarvot erityyppisille hankinnoille.

          Käymme läpi kilpailuttamisen eri muodot ja vinkit siitä, mitä kilpailuttamismallia kannattaa käyttää kunkin tyyppisessä tilanteessa mm. avoin menettely (käänteinen kilpailutus ja perinteisen kilpailuttamisen eri variaatiot), rajoitettu menettely, tarjousperusteinen neuvottelumenettely, kilpailullinen neuvottelumenettely, innovaatiokumppanuus, suunnittelukilpailu, puitesopimus ja sähköinen huutokauppa.

Asiantuntijat: Juri Nieminen

 

Kesto: 3h