VERTIKAL

visuaaliset tietokannat

Muut tietokannat

KUTTI

KUTTI on kuntien ja kuntayhtymien talouden ja talouden tunnuslukujen visualisoitu tietokanta. Tietokanta sisältää kaikkien kuntien sekä kuntayhtymien talouden menot ja tuotot tehtäväkohtaisesti kulu- ja tuottolajeittain eriteltyinä.

KUTTI sisältää myös mm. kuntien ja kuntakonsernien asukaskohtaisia taloudellisia tunnuslukuja, joita pystyy vertailemaan valittujen kuntien kesken.

Tietokanta päivittyy automaattisesti uusien tietojen tullessa julki sekä tietokantaan lisättyjen uusien ominaisuuksien osalta.

VÄTTI

VÄTTI pitää sisällään visualisoitua tietoa väestöstä liittyen mm. ikäryhmien kokoon, työllisyyteen, koulutustasoon ja muuttoliikenteeseen. Tietokanta päivittyy automaattisesti uusien tietojen tullessa julki sekä tietokantaan lisättyjen uusien ominaisuuksien osalta.

PONNU

PONNU -tietokantaan on koottu väestöön liittyviä tietoja siten, että voit hakea tietoja postinumeroalueittain.

KATTI

KATTI sisältää visuaalista dataa mm. bruttokansantuotteesta, verotuloista, väestörakenteesta, kaupasta, tuonnista ja viennistä sekä veloista, koroista ja valuuttakursseista. Tietoja voi hakea kunnittain, maakunnittain, seutukunnittain, maittain ja maanosittain.

Katso VÄTTI-tietokannan esittelyvideo