VERTIKAL

VERTIKAL

Muut alat

 Visuaalisen tietokannat

Vertikal on luonut kuusitoista erilaista tietokantaa, sivistys- ja sotepalveluihin sekä lisäksi KUTIN, VÄTIN, PONNUN, KATIN, MATIN ja RÖTÖKSEN. Tietokannat pitävät sisällään niin visualisoitua tietoa väestöstä, kansantaloudesta, kiinteistöistä, maahanmuutosta kuin bruttokansantuotteesta ja rikoksista sekä monesta muusta asiasta. Pyydä tietokantojen
esittely
juri.nieminen@vertikal.fi .

Valmiiden tietokantojen lisäksi teemme tiedon visualisointeja mm. talousarvio ja tilinpäätös. Voimme visualisoida mitä tahansa dataa.

Visuaaliset tietokannat

Vertikalin selvitykset ja laskenta
Tuotamme monipuolisesti asiantuntijapalveluita ja selvityksiä. Selvityksien aiheita ovat mm. talous, johtaminen, palvelutarpeet sekä tuotteistus ja hinnoittelu. Tuotamme myös räätälöityjä palveluita. Mm. tuottavuuden parantaminen ja olemassa olevan tiedon visualisointi.

Tutustu Vertikalin selvityksiin

 Koulutukset

Vertikal tarjoaa koulutusta myös valtuutetuille, viranhaltijoille, kuntapäättäjille ja kuntayhtiöiden hallitusten jäsenille.

Tutustu koulutuksiin

Palkitsemisen polku

Tutustu Palkitsemisen Polku konseptiimme, jossa johtamisen kehittäminen suoriteperusteisella mallilla ja palkitseminen henkilörahastolla tuottavat parempaa työhyvinvointia, henkilöstön pito- ja vetovoimaa sekä parantaa laatua ja tuottavuutta.

Taloudellisesti malli on houkutteleva, sillä maksettavasta tulospalkkiosta henkilöstölle jää 50 % enemmän käteen ja työnantajan ei tarvitse maksaa sivukuluja henkilöstörahastoon maksettavista tulospalkkiosta.

Vertikal Oy ja maan johtavan henkilöstörahastoja hallinnoiva EAI  Palkitsemispalvelut Oy ovat luoneet palkitsemisen kokonaisuuden sekä tarjoavat sen toteuttamiseen liittyvän tuen kunnille ja hyvinvointialueille.

Tutustu konseptiin täältä

Onko sinulla kysyttävää

Ota yhteyttä ja jutellaan lisää palveluidemme käyttömahdollisuuksista t

Juri Nieminen
puh. +358 44 978 4124
juri.nieminen(at)vertikal.fi