VERTIKAL

Koulutukset

Osaamisella kohti huippulaatua!  Kaikki Vertikalin koulutukset ovat räätälöitävissä asiakkaan toiveiden mukaan ja hinnat määrittyvät tarjouspyynnön perusteella kuntakohtaisesti. Toteutamme koulutuksia paikan päällä tai etäyhteydellä.

Tiedolla johtamisen tulevaisuus

Kohderyhmä: Organisaation päättäjät

Tavoitteet:

 • Pääset käsiksi oikeaan tietoon, jonka avulla todellinen tiedolla johtaminen onnistuu.

Sisältö:

 • Tiedolla johtaminen on organisaatioissa keskimäärin heikoissa kantamissa ja päätöksiä tehdessä sivuutetaan liian usein eri vaihtoehtojen vertailut ja kannattavuuslaskelmat. Ilman todennettavia numeroita päätös pohjautuu olettamaan, että valittu toteutustapa on oikea. Tässä koulutuksessa näytetään esimerkein, miten päädytään erilaisiin ratkaisuihin käytössä olevasta datasta riippuen.

Asiantuntijat: Juri Nieminen

Kesto: 2 h

Sivistyspalvelujen koulutuspaketti kuntapäättäjille

Kohderyhmä: Kuntapäättäjät

Tavoitteet:

 • Antaa tukea kunnan muuttuviin haasteisiin. 

Sisältö:

 • Kunnat ovat historiallisessa tilanteessa. Väestö ikääntyy, lasten määrä vähenee ja palvelujen rahoitukseen liittyy haasteita. Samaan aikaan sote-uudistus on muuttanut kunnan roolia, oppivelvollisuuden pidentäminen lisää kunnan vastuita ja lainsäädäntö sekä kuntien säätely tiukkenee.
 • Haasteeseen vastaamiseen auttaa kouluttautuminen. 
 • Tämä koulutus pitää sisällään niin varhaiskasvatuksen kuin perusopetuksen sisällöt.

Asiantuntijat: Simo Pokki ja Esko Sainio

Kesto: 2 x 2 h

Kuinka kunta toimii?

Kohderyhmä: Uudet kuntapäättäjät

Tavoitteet:

 • Koulutuksen myötä saat selkeän kuvan kunnastasi toimintaympäristönä, erityisesti päätöksentekijän näkökulmasta.

Sisältö:

 • Uusille kuntapäättäjille rautaisannos kunnista. 
 • Koulutuksessa käydään läpi mm. kuntien historia, asema, kuntalaki ja muu lainsäädäntö sekä päättäjien ja viranhaltijoiden rooli
 • Koulutus sisältää havainnollisia käytännön esimerkkejä

Asiantuntijat: Juri Nieminen

Kesto: 2 h

Kuntalaki

Kohderyhmä: Valtuutetut, kunnanhallitus, viranhaltijat ja kuntayhtiöiden jäsenet

Tavoitteet:

 •  Saat kattavan tietopaketin kuntalaista.
 • Opit käsittelemään kuntalakia valmistelun ja päätöksenteon näkökulmasta

Sisältö:

 • Valitusten määrä on lisääntynyt ja kuntalain osaamisen merkitys kasvaa valmistelussa ja päätöksenteossa. Mitkä ovat luottamushenkilön ja viranhaltijan vastuut? Mitä tarkoittaa omistajaohjaus ja onko se sitovaa? Milloin on jäävi ja missä menevät eri toimielinten ja viranhaltijoiden toimivallan rajat?
 • Voiko luottamushenkilö joutua taloudelliseen ja rikosoikeudelliseen vastuuseen?
 • Miten päättäjän rooli muuttuu kuntayhtiössä?
 • Koulutus sisältää käytännön esimerkkejä ja ennakkotapauksia. Käymme läpi mm. viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden ja eri toimielinten roolit ja vastuut, kuntalaki suhteessa hallintolakiin ja hallintosääntöön.
 • Koulutus sisältää myös ohjeita hallinto-oikeudelle annettavien vastineiden laatimiseen, hyvään hallintoon ja siihen, miten yhdistää laillisuus ja tehokkuus kunnallishallinnossa.

Asiantuntijat: Juri Nieminen

Kesto: 4 h

Kuntayhtiön johtaminen ja kuntalaki

Kohderyhmä: Kunnan omistajaohjauksesta vastaavat viranhaltijat ja kuntapäättäjät sekä kuntayhtiöiden hallituksen jäsenet ja uudet toimitusjohtajat

Tavoitteet:

 • Koulutuksen kautta opit käsittelemään kuntayhtiöiden johtamista koko kuntakonsernin ja kuntayhtiöiden näkökulmasta.

Sisältö:

 •  Kuntayhtiöiden ja konsernijohtamisen merkitys on lisääntynyt. Koulutus sisältää mm. omistajaohjaus, konserniohje, tiedonsaantioikeudet, tiedonkulku kuntakonsernissa, koko konsernin ja kuntakonserniin kuuluvan yhtiön talous ja taloudenohjaus, kuntayhtiön ja kunnan vastuuhenkilön vastuiden ja toiminnan erot sekä hyvä hallitustapa.

Asiantuntijat: Juri Nieminen

Kesto: 3 h

Kuntakonserni ja sen talous

Kohderyhmä: Kuntapäättäjät

Tavoitteet:

 • Koulutuksen myötä opit käsittelemään kuntakonsernin taloutta ja konsernijohtamista koko kuntakonsernin ja kuntayhtiöiden näkökulmasta.

Sisältö:

 • Koulutus sisältää kunnan ja kuntakonsernin hallinnon ja talouden rautaisannoksen. Painopiste on taloudessa ja sen johtamisessa.
 • Konsernin ja kuntakonserniin kuuluvan yhtiön talous ja taloudenohjaus.
 • Käytännön esimerkkejä ja laskentaa mm. takaisinmaksuaika vs. nykyarvomenetelmä.
 • Saatavilla myös yksityiskohtaisempi jatkokoulutus kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyen. 

Asiantuntijat: Juri Nieminen

Kesto: 3 h

Tuottavuuden parantaminen

Kohderyhmä: Viranhaltijat ja kuntapäättäjät

Tavoitteet:

 • Kunnan talouden ja tuottavuuden parantaminen
 • Koulutuksen myötä saat uusia keinoja parantaa kuntataloutta ilman, että se edellyttää palvelujen lakkauttamista ja palvelutason heikentämistä.

Sisältö:

 • Miten parantaa tuottavuutta ja saada rahat riittämään ilman, että kuntalaisten palveluja leikataan?
 • Saat esimerkkien avulla vinkkejä kunnan talouden vahvistamiseen, erityisesti tuottavuuden parantamisen näkökulmasta. Käsittelemme kuntatalouden peruskäsitteet, tilinpäätöksen ja talousarvion.

Asiantuntijat: Juri Nieminen

Kesto: 3 h

Hankintalaki

Kohderyhmä: Hankintoja ja hankintapäätöksiä valmistelevat ja päättävät viranhaltijat sekä kuntapäättäjät

Tavoitteet:

 • Opit ymmärtämään ja tulkitsemaan hankintalakia paremmin.
 • Koulutuksen jälkeen tiedät, miten paikallisia tarjoajia voi ottaa positiivisesti huomioon hankintalakia rikkomatta.

Sisältö:

 • Koulutus hankintalain tärkeimmistä kohdista sisältää käytännön esimerkkejä ja ennakkotapauksia.
 • Käsittelemme hinnan lisäksi eri pisteytyskriteerejä ja kynnysarvot erityyppisille hankinnoille.
 • Käymme läpi kilpailuttamisen eri muodot ja vinkit siitä, mitä kilpailuttamismallia kannattaa käyttää kunkin tyyppisessä tilanteessa mm. avoin menettely (käänteinen kilpailutus ja perinteisen kilpailuttamisen eri variaatiot), rajoitettu menettely, tarjousperusteinen neuvottelumenettely, kilpailullinen neuvottelumenettely, innovaatiokumppanuus, suunnittelukilpailu, puitesopimus ja sähköinen huutokauppa.

Asiantuntijat: Juri Nieminen

Kesto: 3 h

Ota yhteyttä

Juri Nieminen

Hallinto, tietokannat

puh. 044 978 4124

juri.nieminen(AT)vertikal.fi