Perusopetus

VERTIKAL

Koulutukset

Parempaa osaamista, laatua ja työhyvinvointia! Kaikki Vertikalin koulutukset ovat räätälöitävissä asiakkaan toiveiden mukaan ja hinnat määrittyvät tarjouspyynnön perusteella kuntakohtaisesti. Toteutamme koulutuksia paikan päällä tai etäyhteydellä.

Perusopetuksen talous hallintaan

Kohderyhmä: Perusopetus

Tavoitteet:

 • Opit käyttämään eri ohjausvälineitä, joiden avulla voit ottaa talouden hallinnan omiin käsiisi.

Sisältö:

 • Tuntuuko siltä, että talouden tapahtuvat eivät ole hallinnassa, vaan toiminta perustuu hallitsemattoman talouden ohjaukseen?
 • Vertikalin kehittämä perusopetuksen ohjaukseen tarkoitettu SPB-malli tarjoaa uudenlaisen tavan suunnitella ja ohjata perusopetuksen toimintaa.
 • SPB-malli selkeyttää rehtorien roolia osallistamalla heidät taloussuunnitteluun.

Asiantuntijat: Simo Pokki ja Esko Sainio

Kesto: 3 h

Koulukuljetusten ja joukkoliikenteen optimointi

Kohderyhmä: Sivistyspalvelut ja joukkoliikenteestä vastaavat

Tavoitteet:

 • Kehittää koulukuljetuksia ja joukkoliikennettä aiempaa kustannustehokkaammaksi palvelun saatavuus turvaten tai parantaen.

Sisältö:

 • Keinoja kustannusten kasvun hillitsemiseen tai kustannusten alentamiseen
 • Miten vähillä matkustajilla toiminta saadaan kannattavammaksi ja palvelutaso turvattua?
 •  Käytännön esimerkkejä koulukuljetusten ja joukkoliikenteen järjestämisestä.
 • Koulutuksen erityispainopiste on siinä, miten palvelutaso voidaan ylläpitää kustannustehokkaasti.
 • Tämä koulutus soveltuu erityisesti maaseutumaisille ja isojen kaupunkien ulkopuolisille kunnille.
 • Käsittelemme eri järjestämistapoja ja käsitteitä mm. markkinaehtoisuus vs. julkisvetoisuus, palveluseteli, netto, brutto, penkkien ostot, syöttöliikenne runkolinjoille, VPL, SPL, MaaS ja henkilö sekä tavarakuljetusten yhdistäminen.

Asiantuntijat: Juri Nieminen

Kesto: 4 h

Liikunta ja terveyden edistäminen

Kohderyhmä: Sivistyspalvelut ja liikunnasta sekä terveyden edistämisestä vastaavat

Tavoitteet:

 •  Edistää kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia ennaltaehkäisevästi.

Sisältö:

 • Miten riskiryhmät saadaan tavoitettua ja toimenpiteiden piiriin?
 • Runsaasti käytännön esimerkkejä
 • Erityispainopiste on toimenpiteiden tuotos-panos-suhteen vertailulla ja parhaiden käytäntöjen esittelyllä
 • Käymme läpi mm. liikuntapaikkoja, henkilöstöä, terveydenhoidon ja liikuntatoimen yhteistyötä, tapahtumia, ravitsemusneuvontaa, hyvinvointibarometreja ja kunnan päätösvallassa olevia keinoja edistää kuntalaisten kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Asiantuntijat: Juri Nieminen

Kesto: 3 h

Järjestämme koulutuksia myös seuraavista aiheista

 • Perusopetuksen lainsäädäntö
 • Tuntikehys resurssina
 • Opetussuunnitelma
 • Palveluiden kustannukset ja kustannusrakenne
 • Palvelutarpeen ennustaminen ja laskeminen
 • Perusopetuksen mittarit

Ota yhteyttä

Sarianne Pirinen-Qvist

myynti, markkinointi

puh. 044 555 8588

sarianne(AT)vertikal.fi

Juri Nieminen

hallinto

puh. 044 978 4124

juri.nieminen(AT)vertikal.fi