VERTIKAL

Vertikal

TILAUSKOULUTUKSET

 

Vertikalin koulutuskalenteriin kuuluu niin pedagogisia kuin hallinnollisia ja taloudellisia sisältöjä. Koulutuskalenteriin sisältyy mm. resurssilaskentaa, henkilöstösuunnittelua, palveluverkon ja -tarpeen kartoituksia ja erilaisia selvityksiä.

 Kaikki Vertikalin koulutukset ovat räätälöitävissä ja hinnat määrittyy tarjouspyynnön perusteella kuntakohtaisesti. Toteutamme tilauksesta koulutuksia paikan päällä tai etäyhteydellä.

 Yhteydenotot koulutuksiin liittyen: simo.pokki@vertikal.fi
 

PERUSOPETUS

Koulutuksen nimi: Perusopetuksen talous hallintaan 

Kohderyhmä: Perusopetus 
Tavoite:

          Opit käyttämään eri ohjausvälineitä, joiden avulla voit ottaa talouden hallinnan omiin käsiisi. 


Sisältö:

          Tuntuuko siltä, että talouden tapahtuvat eivät ole hallinnassa, vaan toiminta perustuu hallitsemattoman talouden ohjaukseen?

          Vertikalin kehittämä perusopetuksen ohjaukseen tarkoitettu SPB-malli tarjoaa uudenlaisen tavan suunnitella ja ohjata perusopetuksen toimintaa.

          SPB-malli selkeyttää rehtorien roolia osallistamalla heidät taloussuunnitteluun. 

asiantuntijat: Esko Sainio ja Simo Pokki

kesto: 3h

  

Koulutuksen nimiKoulukuljetusten ja joukkoliikenteen optimointi
Kohderyhmä: Sivistyspalvelut ja joukkoliikenteestä vastaavat

Tavoite:

          Kehittää koulukuljetuksia ja joukkoliikennettä aiempaa kustannustehokkaammaksi palvelun saatavuus turvaten tai parantaen.


Sisältö:

          Keinoja kustannusten kasvun hillitsemiseen tai kustannusten alentamiseen

          Miten vähillä matkustajilla toiminta saadaan kannattavammaksi ja palvelutaso turvattua?

          Käytännön esimerkkejä koulukuljetusten ja joukkoliikenteen järjestämisestä.

          Koulutuksen erityispainopiste on siinä, miten palvelutaso voidaan ylläpitää kustannustehokkaasti.

          Tämä koulutus soveltuu erityisesti maaseutumaisille ja isojen kaupunkien ulkopuolisille kunnille.

          Käsittelemme eri järjestämistapoja ja käsitteitä mm. markkinaehtoisuus vs. julkisvetoisuus, palveluseteli, netto, brutto, penkkien ostot, syöttöliikenne runkolinjoille, VPL, SPL, MaaS ja henkilö sekä tavarakuljetusten yhdistäminen.

Asiantuntijat: Juri Nieminen

Kesto: 4h

 

  

Koulutuksen nimi: Liikunta ja terveyden edistäminen 
Kohderyhmä: Sivistyspalvelut ja liikunnasta sekä terveyden edistämisestä vastaavat

Tavoite:

          Edistää kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia ennaltaehkäisevästi.

 

Sisältö:

          Miten edistää kuntalaisten terveyttä kustannustehokkaasti?

          Miten riskiryhmät saadaan tavoitettua ja toimenpiteiden piiriin?

          Runsaasti käytännön esimerkkejä

          Erityispainopiste on toimenpiteiden tuotos-panos suhteen vertailulla ja parhaiden käytäntöjen esittelyllä

          Käymme läpi mm. liikuntapaikkoja, henkilöstöä, terveydenhoidon ja liikuntatoimen yhteistyötä, tapahtumia, ravitsemusneuvontaa, hyvinvointibarometreja ja kunnan päätösvallassa olevia keinoja edistää kuntalaisten kokonaisvaltaista hyvinvointia. 

Asiantuntijat: Juri Nieminen

Kesto: 3h

PERUSOPETUS

PERUSOPETUS