VERTIKAL

referenssit

Heinolan sosiaali- ja terveyspalvelut

Heinolan sosiaali- ja terveyspalvelut on tuotteistanut ja hinnoitellut palvelunsa Vertikalin kanssa ja hyödyntänyt tässä SPB-mallia. Esimiehet tekevät omat henkilöstösuunnitelmansa ja seuraavat toiminnan ja talouden tunnuslukuja säännöllisesti. Erityisen hyvää on se, että saamme samaan paikkaan ja samaan laskentaan suoritetiedot eli tuotokset ja taloustiedot eli panokset. Näiden pohjalta olemme myös rakentaneet hinnaston ulkoisia myyntihintoja varten. Erityisen iloinen olen siitä, että seuranta ja laskenta on saatu kuntoon myös perinteisisä sosiaalipalveluissa. Niissä varsinkin suoriteseurannan kehittämisen tuki oli Vertikalilta tärkeä, koska tietojärjestelmät eivät automaattisesti mitään tietoa tuota.
Varhaiskasvatus on käyttänyt suoriteperusteista ohjausmallia pisimpään. Palveluissa esimiesten talousosaaminen on parantunut, tuottavuus on parantunut johdonmukaisesti ja palveluiden ohjaaminen on helpottunut.

Perusopetuksessa resurssit jaetaan euroina. Euromääräinen budjetti koko perusopetuksessa on suhteellisen helppo juttu, mutta koulukohtaisena vaikeampi. Vertikalin kehittämällä perusopetuksen johdon SPB-työkalulla tämä on onnistunut.

Liikuntapalveluissa Vertikalin laskennan avulla uudistettiin hinnoittelua tuoteperusteisesti. Olemme lopputulokseen tyytyväisiä. Aiempi, osin aika monimutkainen malli kyettiin korvaamaan yksinkertaisemmalla ja selkeämmällä

Kirsi Korttila

toimialajohtaja, Heinolan sosiaali- ja terveyspalvelut