VERTIKAL

referenssit

Savonlinnan varhaiskasvatus

Savonlinnan varhaiskasvatuksen tilanne on ollut haasteellinen. Muuttuva varhaiskasvatus, väestökehitys sekä yksityisen ja julkisen palvelun rinnakkaisuus ovat asettaneet organisaation tilanteeseen, jossa toimintatapoja on ollut pakko muuttaa. Vertikalin SPB-mallin avulla olemme pystyneet luomaan tilanteen, jossa johto kaikilla tasoilla voi tarkasti seurata sekä suoritetavoitteiden toteutumista että taloutta. Samalla olemme teettäneet hyvin tarkkaa kustannus- ja tuottavuuslaskentaa, joiden kautta voimme pitkällä aikavälillä varmentaa, että olemme onnistuneet. Olemme tyytyväisiä, vaikka haastetta riittää kauas tulevaisuuteen.Varhaiskasvatus on käyttänyt suoriteperusteista ohjausmallia pisimpään. Palveluissa esimiesten talousosaaminen on parantunut, tuottavuus on parantunut johdonmukaisesti ja palveluiden ohjaaminen on helpottunut.

Perusopetuksessa resurssit jaetaan euroina. Euromääräinen budjetti koko perusopetuksessa on suhteellisen helppo juttu, mutta koulukohtaisena vaikeampi. Vertikalin kehittämällä perusopetuksen johdon SPB-työkalulla tämä on onnistunut.

Liikuntapalveluissa Vertikalin laskennan avulla uudistettiin hinnoittelua tuoteperusteisesti. Olemme lopputulokseen tyytyväisiä. Aiempi, osin aika monimutkainen malli kyettiin korvaamaan yksinkertaisemmalla ja selkeämmällä

Anna-Liisa Sairanen

Savonlinnan varhaiskasvatuspalveluiden johtaja