Referenssi: Kotkan kaupungin palvelutuotanto

”Kotkan kaupungin palvelutuotannossa olemme käyttäneet SPB-mallia pysyvämmin ja projektiluonteisemmin. Erityisen hyviä tuloksia olemme saavuttaneet varhaiskasvatuksessa, missä mitatusti täyttöastetta on parannettu merkittävästi ja osin alenevasta lapsimäärästä huolimatta tuottavuus on parantunut tai pysynyt samana. Johtajat ovat oppineet arvioimaan ja mitoittamaan resurssit tilanteen mukaan, mikä ei suinkaan aina ole helppoa julkisille palveluille, jotka painottuvat toteutumaan resurssivetoisesti.”

– Jorma Haapanen, apulaiskaupunginjohtaja