VERTIKAL

visuaaliset tietokannat

Sosiaali- ja terveyspalvelut

PATTI

PATTI on perus- ja avoterveydenhuollon visualisoitu tietokanta. Sieltä löytyy talous- ja toimintatietoja liittyen avohoitoon, vuodeosastohoitoon sekä suun terveydenhuoltoon. Tietoja voi tarkastella kunnittain, maakunnittain tai sairaanhoitopiireittäin.

SETTI

SETTI on seniorien ja vanhusten palveluiden visualisoitu tietokanta. Se pitää sisällään talous- ja toimintatietoja liittyen laitoshoitoon, asumispalveluihin sekä kotihoitoon. Tietoja voi tarkastella kunnittain, maakunnittain tai sairaanhoitopiireittäin.

KESSI

KESSI-tietokantaan koottu kaikkien kuntien erikoissairaanhoidon tiedot siten, että voit hakea tietoja kunnittain, maakunnittain tai sairaanhoitopiireittäin