Sote-palvelut

VERTIKAL

Selvitykset

Tuotamme monipuolisesti hyvinvointialueille suunnattuja asiantuntijapalveluita ja selvityksiä. Selvityksien aiheita ovat mm. talous, johtaminen, palvelutarpeet sekä tuotteistus ja hinnoittelu. Luotettavaa tietoa päätöksenteon tueksi tarjoavat selvitystemme asiantuntijat ovat alansa parhaita. Lue lisää

Koulutukset

Laatu ei synny sattumalta – se syntyy jatkuvan oppimisen ja kehittymisen kautta. Vertikalin sote-koulutuskalenterin aiheisiin sisältyy mm. kustannuslaskentaa, tuotteistusta, palvelusetelin kehittämistä, RAI-laskentaa ja tuottavuuden kehittämistä. Lue lisää

SPB-malli

SPB-malli on suoriteperusteinen tapa ohjata kannustavasti organisaation ja tulosyksiköiden toimintaa. Sote-palveluissa SPB-mallin pohjana on aina tarkasti tehty  tuotteistus. Yhtenä SPB-toiminnan ulottuvuutena sote-palveluissa on suoritetiedon (esim. LC tai Effica) validointi ja laskenta. Tämä on merkittävästi kehittänyt organisaatioiden tiedolla johtamista ja raportointia. Lue lisää

Kustannuslaskenta

Hyvinvointialueilla palvelujen hinnoittelun ja kustannusten ymmärtäminen ovat avainasemassa. Monituottajamalli edellyttää hyvinvointialueelta vahvaa kustannustietoisuutta.

Meillä on erinomaista osaamista kustannuslaskennasta ja palveluiden tuotteistamisesta. Teemme kustannuslaskennasta ymmärrettävää organisaation jokaiselle tasolle. Lue lisää

RAI-analysaattori

RAI-analysaattori on erinomainen työkalu palveluohjauksessa, kun määritellään asiakkaan palveluntarvetta, hankinnoissa määriteltäessä palvelun hintaa ja oleellinen perusta tehtäessä asiakkaan palvelusuunnitelmaa. Se on myös tukena palvelujen johtamista ja kehittämistä varten. RAI-analysaattori on laajennettavissa kaikkiin palveluihin, jossa RAI-mittaus on käytössä, mm. vammaispalveluihin. Lue lisää

Palvelusetelin sääntökirjamalli

Vertikal toteutti 2022 kansallisen palvelusetelihankkeen, jossa luotiin pohja palvelusetelin sääntökirjan yleiselle osalle. Universaali sääntökirja helpottaa ja yksinkertaistaa sääntökirjan laadintaa merkittävästi ja mahdollistaa uudella tavalla organisaatioiden yhteistoiminnan. Yksityisten palveluntuottajien kannalta yhtenäisyys helpottaa toimintaa eri toimijoiden välillä. Lue lisää

Ota yhteyttä

Sarianne Pirinen-Qvist

myynti, markkinointi

puh. 044 555 8588

sarianne(AT)vertikal.fi