VERTIKAL

VERTIKAL

SOTE-palvelut

Palvelusetelin sääntökirjamalli

Vertikal toteutti 2022 kansallisen palvelusetelihankkeen, jossa luotiin pohja palvelusetelin sääntökirjan yleiselle osalle. Vertikal on toteuttanut vastaavan hankkeen 2020-2021 varhaiskasvatukselle.

Universaali sääntökirja helpottaa ja yksinkertaistaa sääntökirjan laadintaa merkittävästi ja mahdollistaa uudella tavalla organisaatioiden yhteistoiminnan. Yksityisten palveluntuottajien kannalta yhtenäisyys helpottaa toimintaa eri toimijoiden välillä.

Sääntökirjamalli

SPB – malli

Sote-palveluissa SPB-mallin pohjana on aina tarkasti tehty tuotteistus. Vertikal Oy on tuotteistanut kuntien kanssa kaikki sote-palvelut, joista erityisesti sosiaalipalveluiden osuus on koettu merkittävänä. SPB-malli soveltuu erinomaisesti kaikkiin sote-palveluihin.

Yhtenä SPB-toiminnan ulottuvuutena sote-palveluissa on suoritetiedon (esim. LC tai Effica) validointi ja laskenta. Tämä on merkittävästi kehittänyt organisaatioiden tiedolla johtamista ja raportointia.

SPB-malli

RAI – Analysaattori

RAI-Analysaattori on erinomainen työkalu palveluohjauksessa, kun määritellään asiakkaan palveluntarvetta, hankinnoissa määriteltäessä palvelun hintaa ja oleellinen perusta tehtäessä asiakkaan palvelusuunnitelmaa. Se on myös tukena palvelujen johtamista ja kehittämistä varten. RAI-Analysaattori on laajennettavissa kaikkiin palveluihin, jossa RAI-mittaus on käytössä, mm. vammaispalveluihin.

Tutustu Rai-Analysaattoriin

Vertikalin selvitykset
Tuotamme monipuolisesti kuntapalveluille suunnattuja asiantuntijapalveluita ja selvityksiä. Selvityksien aiheita ovat mm. talous, johtaminen, palvelutarpeet sekä tuotteistus ja hinnoittelu.

Tutustu Vertikalin selvityksiin

 Visuaalisen tietokannat

Vertikal on luonut sosiaali- ja terveyspalveluille kolme erilaista tietokantaa: PATIN, SETIN ja KESSIN.

Visuaaliset tietokannat

 Kustannuslaskenta hyvinvointialueilla

Uusien hyvinvointialueiden hallinnon näkökulmasta palveluiden hinnoittelu ja kustannustietoisuus tulevat korostumaan. Meillä on vahvaa osaamista kustannuslaskennasta ja palveluiden tuotteistamisesta.

Monituottajamalli sekä palvelusetelillä että ostopalveluina toteutettuna, edellyttää hyvinvointialueen järjestäjältä vahvaa kustannustietoisuutta.

Palkitsemisen polku

Tutustu Palkitsemisen Polku konseptiimme, jossa johtamisen kehittäminen suoriteperusteisella mallilla ja palkitseminen henkilörahastolla tuottavat parempaa työhyvinvointia, henkilöstön pito- ja vetovoimaa sekä parantaa laatua ja tuottavuutta.

Taloudellisesti malli on houkutteleva, sillä maksettavasta tulospalkkiosta henkilöstölle jää 50 % enemmän käteen ja työnantajan ei tarvitse maksaa sivukuluja henkilöstörahastoon maksettavista tulospalkkiosta.

Vertikal Oy ja maan johtavan henkilöstörahastoja hallinnoiva EAI  Palkitsemispalvelut Oy ovat luoneet palkitsemisen kokonaisuuden sekä tarjoavat sen toteuttamiseen liittyvän tuen kunnille ja hyvinvointialueille.

Tutustu konseptiin täältä

Onko sinulla kysyttävää

Ota yhteyttä ja jutellaan lisää SOTE-palveluidemme käyttömahdollisuuksista teidän kunnassanne

Simo Pokki
puh. +358 44 088 5599
simo.pokki(at)vertikal.fi