Sote-palvelut

VERTIKAL

Koulutukset

Tuottavuus- ja talousosaamista sote-palveluihin! Kaikki Vertikalin koulutukset ovat räätälöitävissä asiakkaan toiveiden mukaan ja hinnat määrittyvät tarjouspyynnön perusteella kuntakohtaisesti. Toteutamme koulutuksia paikan päällä tai etäyhteydellä. Koulutuskalenterin aiheisiin sisältyy mm. kustannuslaskentaa, tuotteistusta, palvelusetelin kehittämistä, RAI-laskentaa ja tuottavuuden kehittämistä. Lue koulutusesimerkeistä lisää alta.

Kustannuslaskenta sote-palveluihin

Kohderyhmä: Hyvinvointialueiden esihenkilöt ja taloudesta vastaavat

Tavoitteet:

  • Opit käyttämään Exceliä tietojen keräämiseen ja muokkaamiseen kustannuslaskentaa varten.

Sisältö:

  • Koulutus sopii kokonaisvaltaisen ohjelman ansiosta niin aloitteleville Excelin hallinnan perusteiksi, kuin myös syventävää tietoa hakeville ammattilaisille.
  • Koulutus suoritetaan alun jälkeen tasoryhmissä, että jokainen saa varmasti taitotasoaan vastaavaa lisäkoulutusta.
  • Koulutuksen aikana pääset harjoittelemaan taloustietojen käsittelyä ja tutustut erilaisiin kustannuslaskennan muotoihin.

Asiantuntijat: Simo Pokki ja Mika Tikka

Kesto: 2 x 3 h

Palvelusetelin käyttö sote-palveluissa

Kohderyhmä: Hyvinvointialueet

Tavoitteet:

  • Koulutuksen tavoitteen on antaa kuulijoille kokonaiskuva palvelusetelitoiminnasta tällä hetkellä ja lisätä tietoisuutta palveluseteleiden hyödyntämisestä uusilla hyvinvointialueilla.

Sisältö:

  • Palvelusetelitoiminnan ja ostopalveluiden eroavuudet
  • Palvelusetelilain tarkoitus
  • Palveluseteleiden soveltuvuus sote-palveluiden tuottamiseen hyvinvointialueella

Asiantuntijat: Riitta Pylvänen ja Simo Pokki

Kesto: 1,5 h

Ota yhteyttä

Riitta Pylvänen

asiantuntija, sote

puh. 01234567

riitta.pylvanen(AT)vertikal.fi