VERTIKAL

spb-malli

Vertikal

SPB-malli -
avain kuntatoimijoiden toiminnan tehostamiseen

SPB-malli on suoriteperusteinen tapa ohjata kannustavasti organisaation ja tulosyksiköiden toimintaa. SPB-mallin ytimessä on taloutta ja toimintaa koskevien tietojen yhdistäminen. Tietojen laskenta edellyttää selkeää tuotteistusta, joka toteutetaan SPB-mallin mukaisena.

Tavoitteena on tehdä tulosyksiköistä keskeisiä toimijoita. SPB-mallin avulla johtajat ymmärtävät, mitä organisaatio tekee ja tuottaa ja mihin hintaan. Malli mahdollistaa erityyppisten palkitsemistapojen käytön.

Kokemuksemme mukaan SPB-mallin käyttö parantaa merkittävästi esimiesten talousosaamista ja innostaa systemaattiseen tuottavuuden parantamiseen. Tuottavuuden paraneminen tarkoittaa sekä suurempaa tuotosmäärää pienemmillä panoksilla että parempaa laatua. Mittausten mukaan yksikön kasvanut tulosvastuu nostaa myös työhyvinvointia.

SPB-mallin käyttö pohjautuu selkeään ideaan eli malliin, asiantuntijapalveluihin sekä selainpohjaiseen SPB-ohjaustyökaluun, jonka johto ottaa käyttöönsä tulosyksikkö- ja tulosaluetasolla.

SPB-mallin tavoitteet

SPB-mallin toimintaperiaatteet

spb-ohjausjärjestelmä

SPB-MALLI

Kuinka hyödyntää SPB-mallia omassa toiminnassa?

Tuotteistus ja hinnoittelu

Tuotteistus ja hinnoittelu onnistuvat helposti SPB-mallin avulla

SPB-mallin tuotteistus tapahtuu tuotekerrointen avulla. Tällöin hinnat voidaan laskea suoritteiden kappalemäärän, kerrointen sekä talousarvion tai toteutuneiden menojen avulla automaattisesti.

Tuotteistus on helppo ja nopea prosessi. Tuotteita ei ”keksitä”, vaan yleensä tuotteet ovat suoraan organisaation raporteilta löydettävissä. Tuotteistusta ja hintoja voidaan muuttaa kertoimia muuttamalla.

Taloussuunnittelu osana SPB-mallia

Selainpohjainen SPB-ohjaustyökalu on jo nyt erittäin kehittynyt työkalu henkilöstösuunnitteluun sekä KVTES- että OVTES-puolella. Saat selville henkilöstösuunnittelun eurot, henkilötyövuodet ja paljon muuta informaatiota.

Jatkossa SPB-ohjaustyökalusta tulee organisaatioille helppo ja kevyt talousarviotyökalu. Jos sote-uudistus toteutuu, on jäljelle jäävän kuntaorganisaation talousarvion laadinta melko kevyt kokonaisuus.

Lue lisää SPB-mallin sovelluksista eri palveluissa!