SPB-malli

VERTIKAL

SPB-malli - avain kuntatoimijoiden toiminnan tehostamiseen

SPB-malli on suoriteperusteinen tapa ohjata kannustavasti organisaation ja tulosyksiköiden toimintaa. SPB-mallin ytimessä on taloutta ja toimintaa koskevien tietojen yhdistäminen. Tietojen laskenta edellyttää selkeää tuotteistusta, joka toteutetaan SPB-mallin mukaisena.

SPB-mallin toimintaperiaatteet

 • Siirretään tulosyksiköille vastuuta ja valtaa sekä toiminnasta että taloudesta
 • Kehitetään esimiesten talousosaamista
 • Tuotteistetaan ja hinnoitellaan palvelut
 • Asetetaan organisaatioille myös määrälliset ja mitattavat tavoitteet
 • Palkitaan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta
 • Seurataan vertailukelpoisia kustannuksia ja tuottavuuden kehitystä

Taloussuunnittelu osana SPB-mallia

Selainpohjainen SPB-ohjaustyökalu on erittäin kehittynyt työkalu henkilöstösuunnitteluun sekä KVTES- että OVTES-puolella. Saat selville henkilöstösuunnittelun eurot, henkilötyövuodet ja paljon muuta.

Tuotteistus ja hinnoittelu

SPB-mallin tuotteistus tapahtuu tuotekerrointen avulla. Tällöin hinnat voidaan laskea suoritteiden kappalemäärän, kerrointen sekä talousarvion tai toteutuneiden menojen avulla automaattisesti.

Tuotteistus on helppo ja nopea prosessi. Tuotteita ei ”keksitä”, vaan yleensä tuotteet ovat suoraan organisaation raporteilta löydettävissä. Tuotteistusta ja hintoja voidaan muuttaa kertoimia muuttamalla.

SPB-mallin tavoitteet

 • Parempi työhyvinvointi
 • Parempi laatu
 • Paraneva tuottavuus
 • Paraneva ohjattavuus
 • Esimiesten korkean tason talousosaaminen
 • Mittarit tuloksellisuuden seurantaan

SPB-mallin sovelluksia

Varhaiskasvatus

SPB-malli soveltuu loistavasti varhaiskasvatuksen yksiköiden käyttöön. SPB-mallin käyttö sitouttaa esimiehet saavuttamaan yhdessä asetetut tavoitteet. Valmiiden raporttien avulla voidaan seurata tavoitteiden toteutumista sekä täyttöasteen että talouden osalta. Lisäksi voidaan seurata näiden yhdistelmänä toteutunutta suoritehintaa.

Päiväkotien suoritetavoite voidaan asettaa kunnan oman perustavoitteen mukaisesti ja muokata yksikön aukioloajan mukaan, jolloin vuorohoitoyksikön tavoite on matalampi.

Perusopetus

Perusopetuksen SPB-mallissa muunnetaan tuntikehys henkilöstömenoiksi ja euroiksi Excel-pohjaisella johdon työkalulla. Rehtori tekee eurojen pohjalta oman koulunsa henkilöstösuunnitelman selainpohjaisen SPB-työkalun henkilöstösuunnitelmalla.

Selainpohjainen työkalu mahdollistaa myös talouden yksinkertaisemman seurannan, oppilashintojen laskennan ja laskennallisen oppilasmäärän laskennan..

SOTE

Sote-palveluissa SPB-mallin pohjana on aina tarkasti tehty tuotteistus. SPB-malli soveltuu erinomaisesti kaikkiin sote-palveluihin.

Yhtenä SPB-toiminnan ulottuvuutena sote-palveluissa on suoritetiedon (esim. LC tai Effica) validointi ja laskenta. Tämä on merkittävästi kehittänyt organisaatioiden tiedolla johtamista ja raportointia.

Katso varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen SPB-mallin esittelyvideot alta:

Ota yhteyttä

Sarianne Pirinen-Qvist

myynti, markkinointi

puh. 044 555 8588

sarianne(AT)vertikal.fi