VERTIKAL

spb-malli

Vertikal

SPB-mallin sovelluksia eri palveluissa

spb-malli varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus

SPB-malli soveltuu loistavasti varhaiskasvatuksen yksiköiden käyttöön. SPB-mallin käyttö sitouttaa esimiehet saavuttamaan yhdessä asetetut tavoitteet. Valmiiden raporttien avulla voidaan seurata tavoitteiden toteutumista sekä täyttöasteen että talouden osalta. Lisäksi voidaan seurata näiden yhdistelmänä toteutunutta suoritehintaa.

Päiväkotien suoritetavoite voidaan asettaa kunnan oman perustavoitteen mukaisesti ja muokata yksikön aukioloajan mukaan, jolloin vuorohoitoyksikön tavoite on matalampi.

Perusopetus

Perusopetuksen SPB-mallissa muunnetaan tuntikehys henkilöstömenoiksi ja euroiksi Excel-pohjaisella johdon työkalulla. Rehtori tekee eurojen pohjalta oman koulunsa henkilöstösuunnitelman selainpohjaisen SPB-työkalun henkilöstösuunnitelmalla.

Selainpohjainen työkalu mahdollistaa myös talouden yksinkertaisemman seurannan, oppilashintojen laskennan ja laskennallisen oppilasmäärän laskennan.

SOTE-palvelut

Sote-palveluissa SPB-mallin pohjana on aina tarkasti tehty tuotteistus. Vertikal Oy on tuotteistanut kuntien kanssa kaikki sote-palvelut, joista erityisesti sosiaalipalveluiden osuus on koettu merkittävänä. SPB-malli soveltuu erinomaisesti kaikkiin sote-palveluihin.

Yhtenä SPB-toiminnan ulottuvuutena sote-palveluissa on suoritetiedon (esim. LC tai Effica) validointi ja laskenta. Tämä on merkittävästi kehittänyt organisaatioiden tiedolla johtamista ja raportointia.

Varhaiskasvatuksen SPB-mallin esittelyvideo:

Perusopetuksen SPB-mallin esittelyvideo:

Referenssejä