VERTIKAL

Välkommen!

I Vertikal finns det ett helt hus fullt av experter som hjälper dig att fatta kloka beslut. Från oss får du verktygen som berättar hur det går för din kommun och hur andra har klarat sig. Med våra arbetsredskap får du lättläst information som hjälper dig att bygga en ljus framtid för din kommun.

Nu erbjuder vi även tjänster på svenska!

Våra fem mest populära visuella databaser är nu tillgängliga på svenska. Läs mer nedan.

Dessutom erbjuder vi på svenska kommunernas utrednings-, utbildnings- och experttjänster.

Fråga mer!

Juri Nieminen tel. 044 978 4124

juri.nieminen(AT)vertikal.fi

 

Sarianne Pirinen-Qvist tel. 044 555 8588

sarianne(AT)vertikal.fi

Vertikals visuella databaser gör det enkelt att analysera och tolka information. Databaserna omvandlar statistiska data till insikter som hjälper dig att styra beslutsfattandet och strategin. I dagsläget finns det 18 databaser om kommun- och befolkningsuppgifter, och de erbjuder möjligheten att jämföra alla kommuner i Fastlandsfinland. Fem mest populära databaser tillgängliga på svenska.

Samma förmånliga licenspris inkluderar tillgång till alla databaser på både finska och svenska.

KUTTI – den visuella databasen för kommuners och samkommuners ekonomi är särskilt avsedd för kommunledning, förtroendevalda och ledare inom olika branscher. Databasen innehåller kommuners och samkommuners driftsintäkter och driftskostnader årligen, både som helhet och uppdelat efter verksamhet, kostnader och kostnadsstruktur samt en uppdelning av kostnads- och inkomsttyper. Du kan enkelt se var din kommuns ekonomi står, även i förhållande till andra kommuner i samma region eller med liknande storlek.

VATTI – den visuella databasen för småbarnspedagogik är lämplig för ledning inom utbildning och småbarnspedagogik, samt för chefer för daghem. Med dess hjälp kan du granska och jämföra bland annat kostnader och produktivitet, förändringar i kundantal och prognoser, deltagandegrad och servicekonstruktion, och jämföra dessa uppgifter både inbördes och i förhållande till andra kommuner.

POTTI – den visuella databasen för grundutbildning är ett effektivt verktyg för utbildningsledningen, rektorer och studiehandledare. Den möjliggör granskning av kostnader och produktivitet samt förändringar och prognoser för kundantal. Dessutom erbjuder POTTI en överblick över bland annat rörlighet, stödbehov, privata skolor och övergång till vidare studier.

LUKKI – den visuella databasen för gymnasier passar utöver ledningen för utbildningssektorn även för rektorer och studievägledare på gymnasiet. Med dess hjälp är det lätt att granska och jämföra kostnader, elevantal, organisationsstruktur och rörlighet samt göra kvalitativa och kvantitativa jämförelser med andra gymnasier. LUKKI innehåller också detaljerad information om studentexamen och deltagarnas senare aktiviteter.

VÄTTI – den visuella databasen för befolkningen är särskilt ett verktyg för centralledningen, förtroendevalda och planerare. Den innehåller omfattande befolkningsinformation nationellt, regionalt och kommunalt efter ålders- och typgrupper, information om flyttrörelser mellan kommuner och länder samt om utbildning och sysselsättning. Med hjälp av databasen kan du följa din egen kommuns och regions utveckling och enkelt jämföra information mellan dem.