VISUAALISET TIETOKANNAT

Vertikal on luonut yhdeksän visuaalista tietokantaa, joita hyödyntäen kuntatoimijat voivat tehostaa toimintaansa.

 

Koulutuspalveluiden visuaaliset tietokannat - POTTI, VATTI, LUKKI, KOTTI ja KITTI

POTTI – Perusopetuksen kansallinen visuaalinen tietokanta
KATSO ESITTELYVIDEO

VATTI – Varhaiskasvatuksen kansallinen visuaalinen tietokanta
KATSO ESITTELYVIDEO

LUKKI – Lukioiden kansallinen visuaalinen tietokanta
KATSO ESITTELYVIDEO

KOTTI – Koulutuksen kansallinen visuaalinen tietokanta
KATSO ESITTELYVIDEO

KITTI – Suomen yleisten kirjastojen visuaalinen tietokanta
KATSO ESITTELYVIDEO

Kuntatalouden visuaaliset tietokannat – KUTTI ja VÄTTI

KUTTI – Kuntien ja kuntayhtymien talouden ja tunnuslukujen visuaalinen tietokanta
KATSO ESITTELYVIDEO

VÄTTI – Väeston toiminnan visuaalinen tietokanta
KATSO ESITTELYVIDEO

KATTI – Kansantalouden visuaalinen tietokanta
KATSO ESITTELYVIDEO

PONNU – Postinumerodatan visuaalinen tietokanta
KATSO ESITTELYVIDEO

SOTE–palveluiden visuaaliset tietokannat - PATTI ja SETTI

PATTI – Perusterveydenhuollon visuaalinen tietokanta
KATSO ESITTELYVIDEO

SETTI – Ikääntyvien ihmisten palveluiden visuaalinen tietokanta
KATSO ESITTELYVIDEO

KESSI – Erikoissairaanhoidon visuaalinen tietokanta
KATSO ESITTELYVIDEO