VERTIKAL

Vertikal

TILAUSKOULUTUKSET

 

Vertikalin koulutuskalenteriin kuuluu niin pedagogisia kuin hallinnollisia ja taloudellisia sisältöjä. Tarjolla on mm. koulutusta varhaiskasvatuslain muutoksista, täyttö- ja käyttöasteista, Varhaiskasvatuksen talouskoulutusta ja mahdollisuus suorittaa Vertikalin kanssa Excel-ajokortti. Kaikki Vertikalin koulutukset ovat räätälöitävissä ja hinnat määrittyy tarjouspyynnön perusteella kuntakohtaisesti.

 
 

VARHAISKASVATUS

Koulutuksen nimiVarhaiskasvatuslain muutokset 

Kohderyhmä: Varhaiskasvatus 
Tavoite:

          Koulutuksen myötä ymmärrät muuttunutta varhaiskasvatuslakia paremmin.

          Varmuutta ja välineitä täyttö- ja käyttöasteidenlaskentaa ja lainmukaisuuden seurataan. 

 

Sisältö:

          Varhaiskasvatuslaki muuttui, miten reagoin.

          Miten lainmukaisuutta seurataan?

          Vertikalin täyttö- ja käyttöastelaskurin avulla saat helpotusta suhdelukujen todentamiseen ja eripuran vähentämiseen kentällä. 

Asiantuntijat: Simo Pokki

Kesto: 3h

 

  Koulutuksen nimi: Varhaiskasvatuksen talouskoulutus aloitteleville päiväkodin johtajille 

Kohderyhmä: Varhaiskasvatus 
Tavoite:

          Opit käyttämään Exceliä varhaiskasvatuksen talouden ja toiminnan hallinnassa. 

Sisältö:

          Mitä kaikkea varhaiskasvatuksen taloudenhallintaan kuuluu?

          Koulutus sopii kokonaisvaltaisen ohjelman ansiosta niin aloitteleville Excelin hallinnan perusteiksi, kuin myös syventävää tietoa hakeville ammattilaisille.

          Koulutus suoritetaan alun jälkeen tasoryhmissä, että jokainen saa varmasti taitotasoaan vastaavaa lisäkoulutusta. 

Asiantuntijat: Simo Pokki, Kimmo Tenhunen ja Juho Innanen
Kesto: 2 x 3h

 


Koulutuksen nimi: Pikkulin tunnetaidot
Kohderyhmä: Varhaiskasvatus 
Tavoite:

        Mitä ovat tunnetaidot ja miten niitä harjoitellaan? Pikkuli-pedagogiikka tarjoaa helposti omaksuttavan kokonaisuuden, jonka avulla tunnetaitotreenit voi aloittaa lapsiryhmässä vaikka saman tien! 

Sisältö:

          Ymmärrät varhaiskasvatuksen merkityksen vuorovaikutus- ja tunnetaitojen harjoittelussa. 

          Hyödynnät taito- ja taideaineita sekä laaja-alaista osaamista tunnetaitojen tukena.

          Saat konkreettisia menetelmiä lapsen tunnetaitojen tukemiseen lapsiryhmässä.

          Opit tunnistamaan myös oman vaikutuksesi oppimisympäristöön. 

 

Asiantuntijat: Koulutus suoritetaan yhteistyössä Varhaiskasvattaja.fi kanssa.
Kesto: 4 x 2h

PERUSOPETUS

VARHAISKASVATUS