VERTIKAL

VERTIKAL

Varhaiskasvatuspalvelut


Varhaiskasvatuksen videokirjasto

Vertikalin videokirjastossa on kuusi erilaista teemahyllyä, jotka sisältävät runsaan määrän kuhunkin aihealueeseen liittyviä videoita.

Videokirjasto toimii loistavana kouluttajana eri vaiheessa oleville työntekijöille. Sijaisten on helppo omaksua videoiden avulla keskeisiä
työhön liittyviä asioita. Kokeneet ammattilaiset puolestaan saavat tarpeellista kertausta tuttuihin asioihin, jotka voivat arjen tiimellyksessä unohtua.

Videoita tulee kaiken aikaa lisää. Otamme myös mielellämme vastaan toiveita uusien videoiden aiheiksi.

Kirjaudu sisään Videokirjastoon

Koulutukset

Vertikal on tuottanut varhaiskasvatukselle satoja koulutuksia ja koulutusprosesseja yli 25 vuoden aikana. Koulutusten suunnittelutiimissä toimivat Piia Roos, Liisa Ahonen, Heidi Wartiainen, Simo Pokki, Outi Kattelus, Jouni Lahti ja Laura Ruuth. Kaikki Vertikalin koulutukset ovat räätälöitävissä ja hinnat määrittyvät tarjouspyynnön perusteella kuntakohtaisesti.

Lue lisää koulutuksista täältä .

Veo – palvelut

Uudenlaisena palveluna tarjoamme varhaiskasvatuksen erityisopettajien palveluita. Kauttamme tulevat VEOt ovat ammatillisesti päteviä ja he tekevät laaja-alaisesti VEO:n tehtävänkuvan mukaisia toimeksiantoja.

Hankkeet ja hankekoordinointi

Varhaiskasvatuksen hankkeisiin on saatavilla hankekoordinaattorin palveluita, jolloin aikaa ei tarvitse kuluttaa erilliseen rekrytointiin tai yrittää oman perustehtävän rinnalla hallita suuria kokonaisuuksia ajalla, jota ei ole olemassa. Palvelua saa kunnan tarpeiden mukaisesti, esimerkiksi tietyn viikkotuntimäärän hankkeen ajalle. Hankekoordinointi toteutetaan pääasiassa etäpalveluna, lähipalvelut sovitaan erikseen.

Tarjoamme myös erillisenä palveluna hankehakemuksen kirjoittamista.  

Lue lisää, millaisia palveluita Vertikal tarjoaa esimerkiksi OKM:n kehittämishankkeiden toimenpanoon


Varhaiskasvatuksen selvitykset

Tunnemme varhaiskasvatuksen toiminnan, joten tekemämme selvitykset ovat tarkkoja ja palvelun pedagogisia tavoitteita kunnioittavia.
Selvitysten aiheita ovat mm. talous, johtaminen, palvelutarpeet sekä tuotteistus ja hinnoittelu.

Uusimpina selvityksinä varhaiserityiskasvatuksen selvitys ja maksuttoman varhaiskasvatuksen vaikutusten selvitys.

Tutustu selvityksiin

VATTI – varhaiskasvatuksen visuaalinen tietokanta

VATTI on loistava työkalu, kun haluat johtaa tiedolla. VATTI-tietokantaan on koottu kaikkien kuntien kaikki varhaiskasvatuksen tiedot siten, että voit
hakea ja vertailla tietoja kunnittain ja maakunnittain sekä kuntakoon mukaan.

VATTI-tietokanta

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirjamalli

Yhteistyössä kuntien kanssa toteutettiin varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirjan kehittämishanke, jonka lopputuloksena kuntien
eriävät sääntökirjat yhdenmukaistettiin. Vertikalin sääntökirjamalli antaa asiakkaalle merkittävän tehokkuushyödyn, kun kunnan ei tarvitse itse ylläpitää sääntökirjan yleistä osaa ajantasaisena.

Sääntökirjamalli

arviD – uudenlaista arviointia

arviD-arvioinnit mahdollistavat kattavat kyselyt lapsille, huoltajille ja henkilöstölle arviD-mallilla, jolloin aivan pienimmätkin lapset
saadaan mukaan ja eri vastaajaryhmien mielipiteitä voidaan verrata. Arvioinnit toteuttaa Piia Roos Oy.

www.arvid.fi

Juulia – varhaiskasvatuksen asiakastietojärjestelmä

Juulia on mobiiliratkaisu lasten ja henkilöstön läsnäolojen seuraamiseen. Tiedot saadaan suoraan sähköisiin päiväkirjoihin ja raportointi
hoituu sähköisesti. Juulian toiminnot ovat integroitavissa jo käytössä oleviin muihin järjestelmiin.

www.juulia.fi

SPB – malli

SPB-malli on suoriteperusteinen ohjausjärjestelmä, jonka avulla toteutat tuotteistuksen ja kattavan johdon raportoinnin. SPB-malli toimii polkuna kohti itseohjautuvia päiväkoteja.

SPB-malli

Älykäs päiväkoti – Emppu

Emppu-konsepti tuo päiväkoteihin täysin uudenlaisen teknologian, jonka tavoitteena on helpottaa henkilökunnan työtä ja parantaa
varhaiskasvatuksen laatua. Emppu mahdollistaa automaattisen lasten havainnoinnin: lasten toimintaa voidaan tarkastella ajantasaisesti ja tieto voidaan tallentaa vaikkapa pedagogiikan arviointia varten. Lisäksi Emppu mahdollistaa työolosuhteiden laadun seurannan, sillä Empun antureiden avulla voidaan mitata mm. sisäilman laatua, lämpötilaa ja äänen voimakkuuden tasoa.

Lue lisää Älykas päivakoti Empusta

Palkitseminen – polku parempaan työhyvinvointiin ja laatuun

Tiesitkö, että henkilöstörahastot ja suoriteperusteinen ohjaus tuottavat parempaa pito- ja vetovoimaa? Vertikal ja maan johtava henkilöstörahastoja hallinnoiva EAI Palkitsemispalvelut Oy ovat luoneet tukipalvelut sisältävän palkitsemisen kokonaisuuden kunnille ja hyvinvointialueille.

Tutustu konseptiin täältä

Lapsivaikutusten arviointi 

Lapsivaikutusten arviointi perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja sen tarkoitus on selvittää erityisesti lapsen edun ensisijaisuutta sekä lapsen oikeutta osallistua ja vaikuttaa. Lapsivaikutusten arviointia tulee käyttää päätöksenteon tukena ja pohjana. Lapsivaikutusten arviointi voidaan tehdä ennakkoarviointina ennen päätöksen tekemistä, prosessiarviointina toimeenpanon yhteydessä sekä seuranta-arviointina päätöksen toimeenpanon jälkeen. 

Lapsivaikutusten arviointia edellyttävät perustuslaki, lapsen oikeuksien sopimus, hallintolaki, kuntalaki, terveydenhuoltolaki sekä maankäyttö- ja rakennuslaki. Toiminnan arviointia edellyttävät muun muassa varhaiskasvatuslaki, perusopetuslaki, lukiolaki sekä laki ammatillisesta koulutuksesta.

Julkaisut

The Success Story of Finnish Basic Education (Roos, Mikkonen, Rantavuori & Kinossalo 2019).

The Success Story of Finnish Early Childhood Education (Hujala, Valpas, Roos & Vlasov 2022).

Tilaa omasi 
täältä.

Onko sinulla kysyttävää

Ota yhteyttä ja jutellaan lisää varhaiskasvatus palveluidemme käyttömahdollisuuksista teidän kunnassanne

Heidi Wartiainen
Kehittämispäällikkö
puh. +358 40 517 9288
heidi.wartiainen(at)vertikal.fi