VERTIKAL

VERTIKAL

Varhaiskasvatuspalvelut

Hankkeet ja hankekoordinointi

Varhaiskasvatuksen hankkeisiin on saatavilla hankekoordinaattorin palveluita, jolloin ei tarvitse käyttää aikaa erilliseen rekrytointiin tai oman perustehtävän rinnalla yrittää hallita suuria kokonaisuuksia ajalla, jota ei ole olemassa. Palvelua saa kunnan tarpeiden mukaisesti, esimerkiksi tietyn määrän tunteja viikossa hankkeen ajalle. Hankekoordinointi toteutetaan pääasiassa etäpalveluna ja lähipalvelut ovat erikseen sovittavissa.

Tarjoamme myös erillisenä palveluna hankehakemuksen kirjoittamista.  

Lue lisää, millaisia palveluita Vertikal tarjoaa esimerkiksi OKM:n kehittämishankkeiden toimenpanoon


Varhaiskasvatuksen selvitykset

Tunnemme varhaiskasvatuksen toiminnan, joten tekemämme selvitykset ovat tarkkoja ja palvelun pedagogisia tavoitteita kunnioittavia. Selvityksien aiheita ovat mm. talous, johtaminen, palvelutarpeet sekä tuotteistus ja hinnoittelu. 
Uusimpina selvityksinä varhaiserityiskasvatuksen selvitys ja maksuttoman varhaiskasvatuksen vaikutusten selvitys.

Tutustu selvityksiin

VATTI – varhaiskasvatuksen visuaalinen tietokanta

Kaikki varhaiskasvatuksen toiminta- ja taloustiedot yhdessä visuaalisessa tietokannassa. Sen avulla voit tehdä vertailuja kunnittain, maakunnittain tai vaikka kuntakoon mukaan.

VATTI-tietokanta

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirjamalli

Yhteistyössä kuntien kanssa toteutettiin varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirjan kehittämis-hanke, jonka lopputuloksena kuntien eriävät sääntökirjat yhdenmukaistettiin.

Sääntökirjamalli

arviD – uudenlaista arviointia

arviD-arvioinnit mahdollistavat kattavat kyselyt lapsille, huoltajille ja henkilöstölle arviD-mallilla, jol-loin aivan pienimmätkin lapset saadaan mukaan ja eri vastaajaryhmien mielipiteitä voidaan verrata. Arvioinnit toteuttaa Piia Roos Oy.

www.arvid.fi

Juulia – varhaiskasvatuksen asiakastietojärjestelmä

Juulia on mobiiliratkaisu lasten ja henkilöstön läsnäolojen seuraamiseen. Tiedot saadaan suoraan sähköisiin päiväkirjoihin ja raportointi hoituu sähköisesti. Juulian toiminnot ovat integroitavissa jo käytössä oleviin muihin järjestelmiin.

www.juulia.fi

SPB – malli

SPB-malli on suoriteperusteinen ohjausjärjestelmä, jonka avulla toteutat tuotteistuksen ja kattavan johdon raportoinnin. SPB-malli toimii polkuna kohti itseohjautuvia päiväkoteja.

SPB-malli

Varhaiskasvatuksen videokirjasto

Vertikalin videokirjastosta löytyy kuusi erilaista teemahyllyä, joiden alla on runsas määrä kuhunkin  aihealueeseen liittyviä videoita. 

Videokirjasto toimii loistavana kouluttajana eri vaiheessa oleville työntekijöille: sijaiset pystyvät omaksumaan keskeisiä työhön liittyviä asioita videoiden avulla, kokeneet ammattilaiset puolestaan saavat tarpeellista kertausta jo tuttuihin asioihin, jotka arjen tiimellyksessä pääsevät unohtumaan.

Videoita tulee kaiken aikaa lisää, otamme myös mielellämme vastaan toiveita uusien videoiden aiheiksi.

Kirjaudu sisään Videokirjastoon

Älykäs päiväkoti – Emppu

Emppu-konsepti tuo päiväkoteihin täysin uudenlaisen teknologian, jonka tavoitteena on helpottaa työtä ja parantaa varhaiskasvatuksen laatua. Emppu mahdollistaa automaattisen lasten havainnoinnin: lasten toimintaa voidaan tarkastella ajantasaisesti ja tieto voidaan tallentaa vaikkapa pedagogiikan arviointia varten. Lisäksi Emppu mahdollistaa työolosuhteiden laadun seurannan: Empun antureiden avulla voidaan mitata mm. sisäilman laatua, lämpötilaa ja äänen voimakkuuden tasoa.

Lue lisää Älykas päivakoti Empusta

Koulutukset

Vertikal on tuottanut koulutuspalveluita varhaiskasvatukselle yli 25 vuoden ajan. Yritys on toteuttanut satoja koulutuksia ja koulutusprosesseja toimintansa aikana. Koulutusten suunnittelutiimissä toimii: Piia Roos, Liisa Ahonen, Heidi Wartiainen, Simo Pokki, Outi Kattelus, Jouni Lahti ja Laura Ruuth. Kaikki Vertikalin koulutukset ovat räätälöitävissä ja hinnat määrittyy tarjouspyynnön perusteella kuntakohtaisesti.

Lue lisää koulutuksista täältä:

Wartiainen, Simo Pokki, Outi Kattelus ja Jouni Lahti.

Veo – palvelut

Uudenlaisena palveluna tarjoamme varhaiskasvatuksen erityisopettajien palveluita. Kauttamme tulevat VEOt ovat ammatillisesti päteviä ja he ovat valmiita tekemään laaja-alaisesti VEOn tehtävänkuvan mukaisia toimeksiantoja.

Lapsivaikutusten arviointi 

Lapsivaikutusten arviointi perustuu YK:n lapsenoikeuksien sopimukseen ja sen tarkoitus on selvittää erityisesti lapsen edun ensisijaisuutta sekä lapsen oikeutta osallistua ja vaikuttaa. Lapsivaikutusten arviointia tulee käyttää päätöksenteon tukena ja pohjana. Lapsivaikutusten arviointi voidaan tehdä ennakkoarviointina ennen päätöksen tekemistä, prosessiarviointina toimeenpanon yhteydessä sekä seuranta-arviointina päätöksen toimeenpanon jälkeen.  

Lapsivaikutusten arviointia edellyttävät perustuslaki, lapsen oikeuksien sopimus, hallintolaki, kuntalaki, terveydenhuoltolaki sekä maankäyttö- ja rakennuslaki. Toiminnan arviointia edellyttävät muun muassa varhaiskasvatuslaki, perusopetuslaki, lukiolaki sekä laki ammatillisesta koulutuksesta.

Onko sinulla kysyttävää

Ota yhteyttä ja jutellaan lisää varhaiskasvatus palveluidemme käyttömahdollisuuksista teidän kunnassanne

Heidi Wartiainen
Kehittämispäällikkö
puh. +358 40 517 9288
heidi.wartiainen(at)vertikal.fi