Muut palvelut

VERTIKAL

Visuaaliset tietokannat

Olemme tuottaneet kunta-, sote- ja väestötiedon datasta 18 visualisoitua tietokantaa, jotka sisältävät kaikkien kuntien kaikki toiminta- ja taloustiedot. Tiedot ovat käytössäsi 12 kuukauden lisenssillä. Kysy lisää!

Sivistys ja koulutus

VATTI

VATTI-tietokantaan on koottu kaikkien kuntien kaikki varhaiskasvatuksen tiedot siten, että voit hakea tietoja kunnittain ja maakunnittain sekä myös kuntakoon mukaan.

POTTI

POTTI-tietokantaan on koottu kaikkien kuntien kaikki perusopetuksen tiedot siten, että voit hakea tietoja kunnittain ja maakunnittain sekä myös kuntakoon mukaan.

LUKKI

LUKKI-tietokantaan on koottu kaikkien kuntien kaikki lukioiden tiedot siten, että voit hakea tietoja kunnittain ja maakunnittain.

KOTTI

KOTTI-tietokantaan on koottu ammatillisen ja yliopistokoulutuksen tiedot siten, että voit hakea tietoja mm. oppilaitoksittain, tutkinnoittain ja toimipisteittäin.

KITTI

KITTI-tietokantaan on koottu kaikkien kuntien kaikki kirjastojen tiedot siten, että voit hakea tietoja kunnittain ja maakunnittain.

Katso esittelyvideot

Sosiaali- ja terveyspalvelut

PATTI

PATTI on perus- ja avoterveydenhuollon visualisoitu tietokanta. Sieltä löytyy talous- ja toimintatietoja liittyen avohoitoon, vuodeosastohoitoon sekä suun terveydenhuoltoon. Tietoja voi tarkastella kunnittain, maakunnittain tai sairaanhoitopiireittäin.

SETTI

SETTI on seniorien ja vanhusten palveluiden visualisoitu tietokanta. Se pitää sisällään talous- ja toimintatietoja liittyen laitoshoitoon, asumispalveluihin sekä kotihoitoon. Tietoja voi tarkastella kunnittain,
maakunnittain tai sairaanhoitopiireittäin.

KESSI

KESSI-tietokantaan koottu kaikkien kuntien erikoissairaanhoidon tiedot siten, että voit hakea tietoja kunnittain, maakunnittain tai sairaanhoitopiireittäin. 

LASSO

LASSO on lastensuojelun ja sosiaalipalvelujen tietokanta. 

Katso esittelyvideot

Muut tietokannat

KUTTI

KUTTI on kuntien ja kuntayhtymien talouden ja talouden tunnuslukujen visualisoitu tietokanta. Tietokanta sisältää kaikkien kuntien sekä kuntayhtymien talouden menot ja tuotot tehtäväkohtaisesti kulu- ja tuottolajeittain eriteltyinä. KUTTI sisältää myös mm. kuntien ja kuntakonsernien asukaskohtaisia taloudellisia tunnuslukuja, joita pystyy vertailemaan valittujen kuntien kesken.

VÄTTI

VÄTTI pitää sisällään visualisoitua tietoa väestöstä liittyen mm. ikäryhmien kokoon, työllisyyteen, koulutustasoon ja muuttoliikenteeseen. Tietokanta päivittyy automaattisesti uusien tietojen tullessa julki sekä tietokantaan lisättyjen uusien ominaisuuksien osalta.

PONNU

PONNU-tietokantaan on koottu mm. väestöön ja kiinteistöihin liittyviä tietoja siten, että voit hakea tietoja
postinumeroalueittain.

KATTI

KATTI sisältää visuaalista dataa mm. bruttokansantuotteesta, verotuloista, väestörakenteesta, kaupasta,
tuonnista ja viennistä sekä veloista, koroista ja valuuttakursseista. Tietoja voi hakea kunnittain, maakunnittain, seutukunnittain, maittain ja maanosittain.

MATTI

MATTI sisältää visuaalista dataa mm. lukumäärät ja %-osuudet väestön, kielen, syntyperän, kansalaisuuden, synnyinmaan, sukupuolen ja taustan perusteella. Muuttoliike, asuinpaikka, MIGRI:n päätökset, ikärakenne, syntyvyys, kokonaishedelmällisyysluku, koulutustaso, sijoittuminen ammatteihin, nuorten syrjäytyminen, tulotaso ja työmarkkina-asema. Tietoja voi hakea maanosittain, maittain, maakunnittain ja kunnittain.

TYTTI

TYTTI on työnvälitystiedon tietokanta, jossa on kunnallista ja maakunnallista tietoa työllisyydestä ja työttömyydestä.

RÖTÖS

RÖTÖS on rikoksien ja onnettomuuksien tietokanta.

 

KATVE

 KATVE on kaavoituksen ja teknisen toimen tietokanta.

 

YRTTI

YRTTI sisältää tietoja yrityksistä ja elinkeinoista.

 

Katso esittelyvideot

Ota yhteyttä

Juri Nieminen

tietokannat, hallinto

puh. 044 978 4124

juri.nieminen(AT)vertikal.fi

Sarianne Pirinen-Qvist

myynti, markkinointi

puh. 044 555 8588

sarianne(AT)vertikal.fi